biyomekanik

1.

biyoloji ve makanik terimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir disiplin. mekaniğin maddeye uygulanan kuvvet ve buna bağlı olarak oluşan hareketi inceleyen bir anadal olduğu düşünülürse biyomekaniği de aynı bağlamda biyolojik yapılara uygulanan kuvveti ve bu kuvvetin yol açtığı sonuçları inceleyen yeni bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz.

ülkemizdeki bilimsel zihniyetin en büyük handikaplarından biri olsa gerek; keskin tanımlar yapıp, çizgileri belirlemek (çok iyi giriş yaptım, sosyal mesaj vericem). fizik, fiziktir; biyoloji biyoloji. ara disiplinler genelde yüzeysel öğrenilir ya da öğrenilmez, üzerinde durulmaz. ama normalde bilimin 'interdiciplinary' yapısı buna izin vermez. buna örnektir biyomekanik. fizyoloji, anatomi, moleküler biyoloji (mekanobiyolojiye daha yakın olsa da) gibi biyolojik bilimlerle mekanik, kinetik, dinamik, statik gibi fiziki bilimlerin iç içe geçtiği bu bilim dalının da bir çok alt dalı vardır ve yurt dışında bu dallara ait bölümler görmek mümkündür, ülkemizin aksine.

biyomekanik vücuttaki hareketle ilintili yapıları incelerken bu yapıların deformasyonuyla da yakından alakalıdır. fizyoloji, organların normal fonksiyonlarını incelerken, salt olarak biyomekaniğin katkısı olmadan bu fonkisonları açıklamakta yetersiz kalır, mesela. bu yüzden teşhis, cerrahi müdaheleler ve protezler direkt olarak biyomekaniğin motivasyon alanına girer.

kısacası biyomekanik; tıbbi bilimler (özellikle ortopedi, nöroloji, fizyoloji, anatomi, rehabilitasyon ve morfoloji), mühendislik (özellikle makine ve elektronik) ve biyofizik gibi bilimlerle iç içe çalışan 'multidiciplanary' bir bilim dalıdır.

<bkz: biomechanics>

   spatzle   12.10.2008 22:16 ~ 22:46
   #1054289
2.

biyolojik sistemlerin yapısının ve fonksiyonlarının mekanik yöntemleriyle incelenmesidir.
kinematik dinamik olarak iki başlıkta incelenir.dinamik kendi arasında , kinetik ve statik olmak üzere iki alt başlıkta incelenir.

   alansharer   09.10.2009 17:33
   #1655363
 
reklamı kapat

yazdır