bogomilizm

1.

10. yy da avrupa da ortaya çıkmış bir akım. bir köy papazının öncülüğünde ortaya çıkmış ve kilisenin baskı ve işkencelerinden bunalmış halk için bir umut ışığı olarak görülmüştür. hristiyanlığın temel prensipleri teslisi ve hz isanın tanrının oğlu olduğunu kabul etmezler. bu nedenle kilisenin aşırı tepkisine maruz kalmışlar bir çoğu ateşte yakılarak cezalandırılmışlardır. bosna halkının islamiyeti seçmesinde bogomilizmin inanç değerlerinin islamiyetle uyuşmasının önemi çok büyüktür. islamiyetin avrupada yayılmaya başlaması ile etkisini yitirmiştir.

   guadalupe hidalgo   11.02.2012 14:44
   #2484990
2.

bir de katharlar vardır ki bu gurubun ses uyumu gibidirler.

   afalina   11.02.2012 17:51
   #2485070
3.

bogomilizm, ortaçağ avrupası'nda ortaya çıkmış bir dini akımdır. akımın kurucusu bogomil (tanrı’nın sevdiği) adında bir köy papazıydı. bu akımın mensupları kendilerini hıristiyan diye nitelemelerine rağmen birçok konuda yaygın hıristiyan anlayışından farklı inanca sahiptiler. örneğin, teslise inanmıyor, isa'nın tanrı'nın oğlu değil, peygamber olduğunu düşünüyor, papalık otoritesini tanımıyor ve haç gibi dini sembolleri kabul etmiyorlardı. bogomiller bu özelliklerinden dolayı ortaçağ boyunca papalığın büyük tepkisiyle karşılaştılar. engizisyon mahkemelerinde ölüme mahkûm edildiler. birçoğu işkenceye uğradı ve sürgün edildi. bogomiller bahsedilen bu özelliklerinden dolayı, türklerin bosna hersek'i fethetmesiyle karşılaştıkları islamiyet'i kendilerine yakın hissetmişler ve kitleler halinde müslüman olmuşlardır.

*

   bakti yazdi   11.02.2012 18:38 ~ 18:38
   #2485102
4.

10. yüz yıldan başlayarak bizans 'ta bulunan din adamları, bulgaristan 'da " özellikle rodop daglarinda yasayan halk arasinda bogomiller " adı verilen yeni bir dinsel akımın basladigi görülür. akımın kurucusu bogomil (tanrı 'nın sevdiği) adında bir köy papazıydı. yaklaşık 930 yıllarında papaz bogomil yoksulluk, alçakgönüllülük, dua ve tövbe ile geçen bir yaşamı vaaz etmeye koyulmuştu.
bogomil 'e göre dünya kötüydü, çünkü isa 'nın kardeşi ve tanrı 'nın diğer oğlu olan " satanael " (şeytan) tarafından yaratılmıştı; şeytan, eski ahitteki kıyıcı tanrı " yehova "dan başkası değildi. büyük olasılıkla bogomil, 6. ile 10. yüzyıllar arasında anadolu 'da yaygın olan paflikyanlar 'in ve messalianlar 'in düalist inançlarından etkilenmişti. bogomil akiminin inanışlarına göre ortodoks kilisesinin törenleri, kutsal eşyalar ve ikonalar, aslında şeytan tarafından yaratıldıkları için anlamsız ve yararsızdılar; haçtan da nefret etmek gerekliydi, zira isa haçın üzerinde işkence çekmiş ve öldürülmüştü; geçerli olan tek dua, gece ve gündüz dörder kez yinelenmesi gereken " bizim babamız " duasıydı.

bogomil inancının sosyo-politik temeli, bulgar köylüsünün toprak ağalarına karsı gelişen tepkisi olmuştur. bu tepki yadsıyıcı, olumsuz, bozguncu bir tepkiydi ve hiç kuskusuz çar petro ve oğullarının dönemlerinde bulgaristan 'ın gerilemesine yol açmıştı. kozmas 'ın risalesini yazdığı dönemde bogomilizm yeni gelişen bir akımdı ve kısa süre önce bizans imparatoru yohan tzimises, philippopolis (filibe ve orta rodoplar) civarındaki yörelere paflikyanlar 'ı göçe zorlamıştı. bu bağlamda, hoşnutsuzluk yaratan ekonomik durumun ve yörede aniden ortaya çıkan düalist paflikyan inançlarının bogomilizm 'in temelini oluşturduğu düşünülebilir.

   pasaklitanrica   11.02.2012 19:42
   #2485138
 
reklamı kapat

yazdır