bolsevik ihtilali

1.

çarlık rusyası'nda 7 kasım 1917 petrograd'daki kışlık saray'ın lenin önderliğindeki bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve sovyetler birliği'nin kurulmasına yol açan olaylar dizisidir.

bolşevik ihtilali, sosyalist devrimin rusya'daki gerçekleşme biçimidir. lenin, 1903 roma kongresi'nde düşüncelerini ifade eder. büyük bir taraftar grubu tarafından desteklenir. bu gruba, çoğunluğu ifade eden bolşevik adı verilir. 1905 yılında sosyal adaletsizlik artar, işçi sınıfı ve köylülük ayaklanır. çarlık rusyası'na karşı yapılan ilk girişim başarı kazanamaz. 1917 ekim devrimi, sınıfsız yaşamı hemen ortaya çıkaramaz. 1922-1928 yıllarında 5 yıllık kalkınma hamlelerinde devletçilik politikası uygulanır. eğitim ve sağlık eşit olarak herkesin yararlanabildiği ve parasız hale getirilir. büyük toprak ağalarının elinden toprakları alınır. sermaye sahipleri bolşeviklere karşı çıkar, ama başarılı olamazlar.bolşevik ihtilali rusyanın kaderini belirleyen önemli ihtilalerden biri olmakla beraber 1.dünya savaşının itilaf devletleri açısından seyrini değiştirmiştir.

   soslan   30.10.2006 20:17 ~ 20:18
   #94486
2.

bir gecede olup bitmemiş bir başka ihtilaldir. <bkz: lenin> manyağı 1905 yılında rusyanın japonyaya kaybettiği savaşı fırsat bilerek ilk ihtilal denemesini yapmış ancak ülkeyi terkedip kaçmak zorunda kalmıştır. yaz yaz bitmeyecek birbaşka siyasi tarih konusudur. devamı bir ara gelir.

   apeas   16.07.2007 16:37
   #547891
 
reklamı kapat

yazdır