bozoklu mustafa pasa

1.

ıı. ahmet saltanatında, 27 mart 1693 - 14 mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış osmanlı devlet adamıdır.

yozgat taraflarından olup babasının adı derviş mehmed'dir sarayda yetişmiş, silahdârlıktan vezirliğe daha sonra kaptanpaşalığa tayin edilmiştir. özi valisi ve lehistan cephesi serdarı olarak kırım hanlıüı kuvvetleriyle beraber kamanice'yi leh taaruzundan kurtarmıştır. 1690'da şam bir sene sonra trablusşam valiliklerinde bulunmuş ikinci vezir iken hacı ali paşa'nın yerine 27 mart 1693'de vezir-i âzam olmuştur.

*

   zibidigibi   29.06.2007 00:45
   #508113
 
reklamı kapat

yazdır