bozunma enerjisi

1.

nükleer bozunma sonucu ortaya çıkan enerji.
<bkz: bozunma>

   nicholai alexandrovic hel   10.01.2009 06:43
   #1155878
2.

nükleer bozunma sonucunda açığa çıkan enerjidir.

reaktantların kütlesi ile ürünlerin kütlesi arasındaki fark genellikle q şeklinde yazılır:

q = (reaktant kütlesi) - (ürünlerin kütlesi)

bu kütle farkı einstein'ın ünlü e=mc² formülü ile enerji şeklinde ifade edilebilir.

bozunma enerjisi için birim olarak mev (milyon elektronvolt) veya kev (bin elektronvolt) kullanılır.

   deli dana   10.01.2009 07:35
   #1155892
 
reklamı kapat

yazdır