buharlasma

1.

sivilarin isi alarak gaz haline ge¢mesi..

   cokopiyenses   15.09.2006 18:11
   #43696
2.

sıvıların gaz haline geçmesi olayı­na buharlaşma denir. buharlaşma ola­yı sıvıların açık yüzlerinde olur. buhar­laşma yüzeyi ne kadar büyük (geniş) olursa buharlaşma o kadar hızlı olur. bunu birkaç örnekle belirtelim.
1. bir bardak suyu geniş bir kaba dökelim. bardağı tekrar dolduralım. her ikisini de aynı yerde bir müddet bekletirsek, geniş kaba dökülen su uçar (buharlaşır) bardaktaki su ise bir miktar azalır.
2. ıslak çamaşırları kurutmak için çamaşırların asılması gerektiği bilinir.
3. deniz suyundan tuz elde etmek için, geniş yüzeyli ve derinliği az olan havuzlara alınır. böylece suyun buhar­laşması hızlandırılır ve dipte de tuz kalır.
sıvının yüzeyini örten havanın nemli veya kuru oluşuna göre de bu­harlaşma hızı değişik olur. örnek: ka­palı bir odada ıslak çamaşırlar kuru-mazlar. çünkü kısa bir müddet sonra odanın havası içine karışan su buharı, odanın havasını nemli hale getirir ve doyurur. bunun için de daha fazla bu­harlaşma olamaz (bk . bağıl nem).
her sıcaklıkta, hava içinde belli bir miktarda su buharı bulunur ve belli bir su buharıyla doyar. doymuş hava içinde de buharlaşma olmaz.
hava kapalı dahi olsa, rüzgârlı veya rüzgârsız olmasına göre buharlaşma hızı değişir. çamaşırların rüzgârlı bir havada daha çabuk kurudukları bilinir. bunun sebebi; çamaşırların bulundu­ğu ortamı doyuran su buharları rüzgar vasıtasıyla yer değiştirir ve buhar­laşma olayı devam eder.
kuru ve sıcak havalarda buhar­laşma daha fazla olur. çünkü, sıcak hava içine daha fazla su buharı alabi­lir. basınç alçak (düşük) olursa buharlaş ma hızlanır. örneğin, bir kab içine su koyup bunu hava boşaltma tulumba­sının fanusu altına koyalım. havayı boşaltmaya başlayınca suyun azaldı­ğını görürüz. bundan da, alçak basınç­ta sıvıların daha hızlı buharlaştıkları anlaşılır.
buharlaşma hızı, sıvının cinsine göre değişir. örneğin, aynı büyüklükte­ki kapların içine, aynı miktarda eter, su, alkol koyalım. bunları bir müddet bekletelim. en önce eterin buharlaş­tığını, daha sonra da alkolün buharlaş­tığını, en son da suyun buharlaştığını görürüz.
iki cins buhar vardır:
1. kuru buhar
2. doyuran buhar
1. kuru buhar: kendi sıvıları ile bir arada bulunmayan ve boyle-mariotte kanunu’na uyan buharlardır.
2. doyuran buhar: bulundukları hacmi doyurdukları için kendi sıvıları ile bir arada olabilen ve boyle-mariotte ka­nununa uymayan buharlardır.

   nicholai alexandrovic hel   23.11.2008 06:53
   #1092996
 
reklamı kapat

yazdır