cafer bin abdurrahim kilai

1.

âlim ve velîlerden. ismi, câfer bin abdürrahîm el-mehâî el-kilâî, künyesi ebû abdullah'tır. yemen'de cünd şehri yakınlarında bir köyde doğdu. 1067 (h.460) senesi cünd şehrinde vefât etti.

   ramiz   17.10.2007 17:40
   #678538
2.

câfer el-kilâî, âlim bir zât olarak yetişti. fıkıh ilminde üstün bir dereceye yükseldi. âlim olduğu kadar âbid, çok ibâdet eden ve zâhid, dünyâya gönül bağlamayan bir zât idi. salâhı, iyi hâlleri ve verâsı, haram ve şüphelilerden kaçması ile meşhurdur. bir çok kimse yanında yetişip âlim oldu. ebû ishak sarzefî bunlardan biri olup, ferâiz (islâm mîras hukûku) ilmine dâir olan kâfî kitabının yazarıdır.

   ramiz   27.03.2009 09:54
   #1277288
3.

câfer el-kilâî, cünd şehri yakınlarında bir köyde ikâmet ederdi. bâzı kerâmetleri görüldü. âlimleri seven ve iyi bir kişi olan cünd vâlisi bir gün câfer kilâî'ye haber gönderip insanlara ilim ve irfânıyla, fetvâlarıyla yol göstermesini ricâ etti. câfer kilâî bunun üzerine vâliye bâzı şartlar ileri sürdü. kendisine hâkimlik teklif etmemesini ve evine dâvet etmemesini bildirdi. vâli bunları kabûl edince câfer kilâî cünd'e gelip yerleşti ve insanlara ilim öğretmeye başladı.

   alzheimer   07.11.2009 04:08
   #1720541
4.

ebû abdullah kilâî'nin; el-câmî ve et-takrîb adlı eserleri vardır.

   eussstas   31.01.2010 20:49
   #1905730
 
reklamı kapat

yazdır