capgras sendromu

1.

fransız psikiyatr capgras tarafından 1923 yılında tanımlanmış sendromun başlıca özelliği, kişinin çevresindekilerin gerçek olmadığına, başkalarının onların yerine geçtiğine inanması olarak tanımlanıyor.
kadınlarda biraz daha fazla görülen bu sendrom sanısal bozukluklardan biri olarak sınıflandırılabileceği gibi şizofreninin bir belirtisi olarak da görülebiliyor. hasta, kendisini oldukça karmaşık bir komplonun içinde hissediyor ve çevresindekilerin farkında olmaksızın değiştirildikleri düşüncesinin rahatsızlığını yaşıyor.

   hagakure   09.01.2007 01:27
   #174570
2.

hastanın genellikle yakın akraba olduğu kişilerin tıpatıp benzerleriyle yer değiştirdiğine inandığı, az rastlanır bir sendromdur. capgras sendromunun bir diğer psikiyatrik bozukluk bulunmadan ortaya çıkması nadirdir. genelde tanısı konulmuş bir psikiyatrik bozukluğa ya da organik psikoza eşlik eder. sendromun başlangıcı eşlik ettiği hastalığın süresine bağlı değildir. capgras sendromu ortaya çıktıktan sonra oldukça inatçı seyreder ve diğer psikotik semptomları gölgede bırakarak klinik tabloya egemen olur. bu sendrom tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülmesine karşın kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. geleneksel olarak capgras sendromunun kökeninde psikodinamik çatışmalar bulunduğu kabul edilmesine karşın günümüzde organik etiyolojinin eşlik ettiği capgras sendromlu olguların sayısında artış gözlenmektedir. bu nedenle capgras sendromu gelişen olguların organik açıdan değerlendirilmesi oldukça önemlidir. bu olguda paranoid tip şizofreni tanısıyla izlenen bir hastada tabloya sonradan eklenen capgras sendromu sunulmuştur.

   alegria   13.10.2009 15:13
   #1666154
 
reklamı kapat

yazdır