carhname

1.

ahmed fakih' in yazmış olduğu 88 beyitlik bir manzumedir. fuad köprülü'ye göre eserin tamamı beyittir ve tek nüshası beyazid devlet kütüphanesi'ndeki hacı kemal'in derlediği camiü'n nezair adlı nazire mecmuasındadır.

wikipedia.

   nicholai alexandrovic hel   21.11.2008 21:27
   #1091938
 
reklamı kapat

yazdır