ced

1.

ankaralı yeni yazar adayı, ho$ gelmi$.

<bkz: lafmacun bando takımı>

   pul koleksiyoncusu   27.10.2006 00:55
   #90385
2.

<bkz: ata>

   tarpeia   27.10.2006 00:56
   #90387
3.

açılımı : çevresel etki değerlendirmesi

yapılması düşünülen herhangi bir faaliyet için uygulama kararı verilmeden önce mevcut kullanımlara, bu projenin uygulama safhasından itibaren ileride olabilecek olumlu ve olumsuz bütün etkilerinin, mümkün olduğu oranda bölge halkı, ilgili kurum ve kuruluşlar da katıkısı ve görüşlerinin alınması ile sistemli bir şekilde araştırılması, değerlendirilmesi, olumsuz etkilerinin önlenmesi, azaltılması, olumsuz etkileri denkleştirici önlemler alınması için uygulama kararını verecek olan idari mekanizmaya çevre ve doğa koruma amaçları doğrultusunda uygun kararlar almaları için ışık tutacak bir araçtır.

   archilla   02.03.2009 17:59
   #1224189
 
reklamı kapat

yazdır