ced raporu

1.

gayrı sıhhi müesseselerin yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. değerlendirme sonucu rapor çevre ve orman bakanlığına sunularak ilgili izin ve ruhsat alınır.

   dey   26.03.2007 18:09
   #286118
2.

peyzaj mimarlığı biliminde çevresel etki değerlendirme a$amasında sunulan raporların adıdır.

   ikiekmekbimaltepe   26.03.2007 18:11
   #286121
 
reklamı kapat

yazdır