cekingen kisilik bozuklugu

1.

toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli örüntüdür. yayınlığı %0.5-1 arasındadır. cinsiyetler arasında eşit oranda görülür. başkaları tarafından “utangaç”, “ürkek”, “yalnız” ve “kendi halinde” kişiler olarak tanımlanırlar.

dsm 4 tanı ölçütleri:

aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntüdür.

1. eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla kişiler arası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınır.

2. sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez.

3. mahcup düşeceği, alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterir.

4. toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine kafa yorar.

5. yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunduğu durumlarda ketlenir.

6. kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak görür.

7. mahcup düşebileceğinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere katılmak istemez.

   pioggia   19.04.2007 16:47
   #334764
2.

hissettikleri yetersizlik duyguları nedeniyle, daha önce karsılaşmadıkları kişilerle ayni ortamda bulunduklarında istedikleri gibi hareket edememekle beraber, konuşma ve davranışlarında kısıtlılık hisseden kişilik biçimi. alışılagelmemiş kişi durumu ortam görmemiş de denebilir...

   gribal   19.04.2007 16:52
   #334778
3.

aslında her yaşta insanın rahatsız olduğu bir durumdur çekingenlik. düşüncesini tam zamanında söyleyememek,tam zamanında istediğini yapamamak gibi durumlardır bunlar. fakat öyle bir hal alır ki durum sadece bazen değil sıklaşmaya ve genelleşmeye başlar.işte çekingenliğin tanımlanması için ilk şartımız genel ve süreklilik arz etmesidir. yani çoğu zaman ve çoğu yerde bir ,kaçınma, ifade edememe,kendini geri çekme, toplumsal tepkiden korkma, herkesin kendisini izlediğini süzdüğünü sanma ve eleştirileceğini aşağılanacağını düşünme ve buna bağlı olarak sosyal kopmanın yaşanması bir çekingenlik göstergesidir.

çekingenliğin analizinde temel olan ,eleştirilmeme ve yanlış yapmama, izlenimini veya karizmasını çizdirmeden devam ettirmektir.

çekingenliğin genetik nedenleri de bulunmuş olsa da değişmeyecek demek değildir. durgun, içe kapanık olmak, sessiz olmak,kendini ifade edememek ,sosyalleşme ve çeşitli uygulamalar ile aşılıp düzelebilir.

   rahmet   31.10.2009 12:23
   #1702742
4.

<bkz: badak>

   yeeaahh   31.10.2009 13:22
   #1702787
 
reklamı kapat

yazdır