cennetten kovulmak

1.

<bkz: ukde>
mutluluk verici bir olay, dünyaya düşersiniz. herşey serbest.

   deli dana   29.05.2009 00:23
   #1411221
2.

kur-an'da kalem suresinde kalem suresi 17. ayette kuranın ilk kıssası olan bahçe sahipleri kıssasında dünyada cereyan eden bir hadiseden ve bahçe sahiplerinede "ashabel cenneti" denildiğini gayet açık bir şekilde görebilirsiniz.
burda bahsedilen cennet kıyamet sonrası cennet ile karıştırmamak gerek. bu cennet yer yüzündedir.
platon konuşmalar'ında buranın atlantis olduğunu söyler.. ayrıca buranın kabe ve civarı olabileceği yönündeki görüşlerden başka çeşitli görüşler de vardır.


aslında "cennetten kovulma" diye yorumlanan olay kur-an'da şu şekilde geçer:
"allah "birbirinize düşman olarak gidin/dağılın. işte size bir süreye kadar barınma ve geçinme yeri olacak yeryüzü! orada yaşayacak, orada ölecek ve
orada diriltileceksiniz" dedi. (araf: 24-25)

ayette geçen (ihbitu) kelimesi "inin" değil "gidin, dağılın" anlamındadır (ebu muslim ısfehani).
yani: yeryüzünün bağlık bahçelik bir diyarında yaratıldıktan/göründükten sonra zaman içinde "dağıldılar, başka yerlere gittiler, birbirlerinden ayrıldılar" denmek isteniyor. bu durum emir kipinde (gidiniz, dağılınız) şeklinde ifade ediliyor. cennetten yeryüzüne kovulma falan yok, yeryüzünün cennet gibi yeşillik bir diyarından başka yerlerine gitme, dağılma var.

çok önemli başka bir nokta da iblis ve şeytan kelimeleridir.
iblis = bls kökünden gelir ve anlamı umutsuzluğa / karamsarlığa kapılmaktır...
şeytan: ştn den gelir ve uzaklaştırılan / yerilen / değer yitirilen demektir.

<bkz: araf 22> burda bahsedilen yasak ağaç ise mülkiyettir
dikkat ederseniz ademi / insanı kandıran iblistir. çünkü insan yarınına endişe ettiği ve yarınından dolayı umutsuzluğa kapıldığı için mülk edinimine istiflemeye girişir ve buda toplum içinde sınıfları yaratır.
sınıfn olduğu her yerde sömürü ve her sömürü bir savaşı yada isyanı tetikler. (meleklerin yer yüzünde bozgunculuk çıkaracak insanın halife seçilmesine şaşırması bundan kaynaklanır
bakara 30)
iblise kulak veren yani yarınından endişe duyarak umutsuzluğa kapılıp mal/mülk edinen kişi halk ile arasını açar (şeytanlaşır) yani halktan uzaklaşır.
cennetten uzaklaşır (kovulur), mutsuzluğa sürüklenir.

<bkz: adem bir zihniyetin adıdır>

   mevlana ya diss atan yunus   07.03.2012 21:55 ~ 22:02
   #2493020
3.

bir ferit karahan filmi. kürt sorununun tüm etkilerini iliklerine kadar hisseden iki genç kızdan ve o kızların tümüyle terse koşmalarından doğan bir hikayeymiş. merakla bekliyoruz. kızlardan biri ezgi asaroğlu, diğeri de jülide kural sanırım. iyiymiş.

   tanriyi yakan adam   15.05.2012 10:04
   #2516469
 
reklamı kapat

yazdır