chp yi solcu zannetmek

1.

sırf "sol partiyim" dediği için cumhuriyet halk partisi'ni sol parti olarak nitelendirme yanılgısıdır. yanlıştır.

cumhuriyet halk fırkası olarak 1923'te kurulmuş olan parti 1965 senesine kadar sol lafını ağzına almamıştır. halbuki sol görüşün icadı 1789 fransız devrimine dayanır. kaldı ki o dönemlerde sscb'nin varlığı avrupa'da sol ve sağ kanat partileri arasında derin görüş ayrılıklarını mümkün kılmaktadır *. demem o ki, 1965 senesine kadar sol kavramının türkiye'de bilinmiyor olması gibi bir durum söz konusu değildir. 1965 senesinde ismet inönü zamanın koşulları gereği partiyi sol parti olarak tanımlamak durumunda hissetmiştir kendisini.

vikipedi makalesinin kelimeleriyle süreç şöyledir:
"ortanın solu; chp'nin sosyal yenileşme döneminin bilincine varışını ve marksizmin sol yelpazenin en aşırı ekstremlerini bir akım hâline getirip, gençleri peşinden sürükleme sürecine girmesi ile bunu bir tehlike olarak gören inönü'nün solu başıboş bırakarak ülkeyi tehlikeli maceraların ağına ve kucağına terketmekten ise, başında kendisinin bulunduğu chp'nin disiplini altında ve ılımlılık sınırında tutma girişimini ifade eden görüş."
bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/demokratik_sol

ancak şu var ki chp'nin bülent ecevit döneminde sola yakın projeler yürüttüğü gerçeği yadsınamaz. yine ancak nitekim bu durum chp'yi bugün bir sol parti olarak tanımlamayı gerekçelendirmez.

çünkü <bkz: sol parti>

   sheets of music   11.04.2009 01:41 ~ 03:46
   #1309118
 
reklamı kapat

yazdır