cikma

1.

saray hizmetlerinde bulunanların/saray dışındaki hizmetlerde görevlendirilmesi, acemi ocağı'nda yetişenlerin saray'ın dış hizmetlerinde kapıkulu süvarileri'nde veya devletin diğer hizmetlerinde görevlendirilmesine verilen ad.
sancağa çıkma: şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleri.

   anathema   13.09.2007 04:57 ~ 04:57
   #666462
2.

bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.

   metallicblack   13.09.2007 11:56
   #666691
3.

hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.

   metallicblack   13.09.2007 11:56
   #666693
4.

bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.

   metallicblack   13.09.2007 11:56
   #666694
5.

desteklemek amacıyla verilen para.

   metallicblack   13.09.2007 11:57
   #666696
6.

eski, kullanılmış.

   metallicblack   13.09.2007 11:57
   #666697
7.

hayatımızın belli dönemlerinde ilişkilerimize verdiğimiz addır. bu isim zamanla değişime uğrar;

3-6**: buycu*seni filmlerdeki gibi öpim mi?
6-9: burcu'nun serzenişi; anne yasin benim saçımı çekiyor hep!
9-15: burcu benimle çıkar mısın?
15-20: burcu benim sevgilim olur musun?
20-25: burcu seninle iyi bir çift ,güzel bir ilişkinin parçaları olabiliriz.
25-30: burcu sana karşı duygularım ciddi ,evimin kadını çocuklarımın anası olur musun?(e malum evlenme çağım geldi sen de eli yüzü düzgün helal süt emmiş kızsın)*
30-35: burcu bak beni almazsan evde kalacaksın ,son şansınım ben senin.
35-40: burcu git başımdan, sana göre değilim.*

   morumtrak   29.04.2008 13:59
   #907318
8.

devşirmelerin acemi ocağı'na, ocak dışında hizmet görenlerin de yeniçeri ocağı'na kabul edilip kaydedilmelerinin adıdır. kısaca "ocağa çıkma", "kapıya çıkma" da denir. ayrıca saray hizmetlilerinin saray dışında görevlendirilmelerinde de bu tabir kullanılır. çıkma, saray mensuplarının bir görevden diğer göreve geçmelerine bir daireden diğer bir daireye taşınmalarında da kullanılırdı. yeniçeri ocağı'nın asker ihtiyacını yeniçeri ağası divan'a arz eder, bunun üzerine kanunen hangi bölümden acemi alınması gerekiyorsa, durum yeniçeri ağası'na bildirilirdi. bazen ağa'nın isteği olmadan bostancı ocağı'ndan veya acemi ocağı dışındaki topluluklardan, kapıkullarından kanun gereği çıkacakların miktarı ağa'ya bildirilirdi. istanbul'da çıkan yangınlarda hizmetleri görülen acemilerin kıdemlilerinin kapıya çıkmaları da kanundu. çıkma; iki şekilde gerçekleşirdi. büyük çıkma, saltanat değişikliklerinde, küçük çıkma da olağan zamanlarda olurdu. küçük çıkma nikah, sünnet gibi durumlarda da uygulanabilirdi. büyük çıkmaya "cülus çıkması", "umum çıkması" da denirdi. devşirme usulünün terk edilmesi ve acemi oğlanları kanunu ile ocak dışındaki toplulukların durumlarında değişme olduktan sonra, bu deyim yalnız saray görevlilerinin bir memuriyet tayini hakkında kullanılmıştır.

   google   09.10.2008 07:15
   #1051223
 
reklamı kapat

yazdır