cin cagirma duasi

1.

cin çağırmak istendiğinde okunmalıdır ;

kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kur'ânen aceben * yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb'asellahü ehaden * ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * ve ennâ künnâ nak'udü minhâ makaide lissem'ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden

   googlenin kayip o su   07.01.2008 13:38
   #805920
 
reklamı kapat

yazdır