cirtike

1.

bir ahmet aslan eseri.

sözleri;
çirtîka bîvêso daê, mi va, sal o kerre
ez aman çirtike daê, nêgirotan zerre
dîlegê mi ke heq ra esto
nêwerê emegê xuyê serre
sano sano sano sano
nao tariyo, sano
min dere qedito heqo, vurniya mi gabano
veciya tersê mi ke ez bimiri
mizo, hem dumano

waê waê, waê waê way leminê waê
ezo amane, veciya re, heqo, gabanê çê vêsay
sedaê gosê mi ro iiya, nêzan, koti ro veng day

zimiqa bivêso, çewres hêniyê muziri
abasan kerda parti emser, rocê xiziri
tersê mino ke ters bo
koê vêsay de ewro ez bimiri

   kayipadam   26.09.2009 16:08
   #1630270
 
reklamı kapat

yazdır