cocuklarda zeka gelisimi

1.

zeka, algılama, kavram oluşturma, dil edinme, hatırlama, sembolleştirme, kategorize düşünce, problem çözme ve üretme gibi zihinsel aktiviteleri içerir.
piaget e göre bilişsel gelişim refleks düzeydeki tepkilerden olgun insanın tepkilerine ulaşıncaya kadar 4 dönemden geçer.

1-duyu-hareketsensory motordönemi: 0-2yaş
2-işlem öncesi preoperational stage dönem: 2-6/7 yaş
3-somut işlemsel concrete operational dönem: 6/7-11/12 yaş-
4-soyut işlemsel formal operational dönem: 11/12 ve sonrası


motor devinimselgelişim
motor gelişimi üç genel kurala göre gerçekleşir.
1. sephalokaudal gelişim baştan ayağa doğru gelişim
2. proksimodistal gelişim merkezden dışa doğru gelişim
3. bütünden özel hareket gelişimine geçiş

   apice a rassi   06.06.2009 19:22
   #1426492
 
reklamı kapat

yazdır