d 8

1.

d-8, kısaca developing eight (kalkınmakta olan 8 ülke) anlamına gelen 8 ülkeyi ifade eden bir kuruluş. bu sekiz ülke türkiye, iran, pakistan, bangladeş, malezya, endonezya, mısır ve nijerya’dır. d-8 üyelerinin tamamı aynı zamanda islam konferansı örgütü nün de üyeleridir. d-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmektedirler. 22 ekim 1996 tarihindeki "kalkınmada işbirliği konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 haziran 1997 yılında istanbul’da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde d-8’in kuruluşu resmen ilan edilmiştir (istanbul deklarasyonu).

d-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir. d-8, üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası örgütlere üyeliklerinden kaynaklanan ikili ve çok taraflı taahhütleri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir forumdur.d-8 grubunun zirve toplantıları, üyelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla iki yılda bir kez düzenlenmektedir. 15 haziran 1997’da istanbul’da gerçekleştirilen ilk zirvede, faaliyetlerin koordinasyonu sektörlere göre üye ülkelere paylaştırılmıştır. bu kapsamda sanayi ve sağlık sektörleri türkiye'ye; ticaret sektörü mısır'a; kırsal kalkınma bangladeş'e; insan kaynaklarının geliştirilmesi endonezya'ya; telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri iran'a; finans, bankacılık ve özelleştirme malezya'ya; enerji sektörü nijerya'ya ve tarım sektörü pakistan'a verilmiştir. d-8 zirve toplantıları, kararlaştırıldığı üzere günümüze dek düzenli olarak toplanmış ve kuruluş hedeflerini takip ederek birçok önemli karara ve projeye imza atmıştır. d-8 ülkelerinin işbirliği anlamında gerçekleştirdikleri en önemli girişimlerden biri 14 mayıs 2006’da endonezya’daki 5. zirve’de imzalanan tercihli ticaret anlaşması’dır. bu anlaşmayla belirli ürünler üzerindeki gümrük vergileri azaltılarak serbest ticaretin önündeki engellerin aşama en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.

türkiye’nin d-8 ülkeleriyle olan ticaret ilişkilerine bakıldığında en çok ihracatın mısır ve iran ile gerçekleştiği, ithalatın ise en çok iran ile yapıldığı görülmektedir. kasım 2006 itibariyle iran’a en çok ihraç edilen tekstil ürünü 88 milyon dolar ile dokumacılık ürünleri olurken, iran’dan alınan tekstil ürünlerinin başında 13 milyon dolarla yine dokumacılık ürünleri gelir. 2005’te mısır’a ihraç edilen ürünlerin başında % 6.3 oranla sentetik suni lifler gelir. mısır ve türkiye arasında 1988 yılından itibaren imzalanan anlaşmalar ve protokoller ışığında tekstil sektörü de gelişmiş ve türk tekstil firmaları mısır’da kendi pazarlarını yaratmışlardır.

   muhterempural   11.01.2009 19:50 ~ 19:51
   #1157300
 
reklamı kapat

yazdır