da lec bin ahmed

1.

hadîs ve fıkıh âlimi, velîlerden. künyesi, ebû ishâk sicistânî'dir. 874 (h.260) senesinde doğdu. 962 (h.351) de bağdat'ta vefât etti. mekke'deali bin abdülazîz ve diğer âlimlerden, basra'da hişâm bin seyrafî ve onun tabakasından, rey'de muhammed bin eyyûb beclisen'den, ibrâhim el-bûşencî'den, nişâbûr'da zamanının âlimlerinden, bağdât'ta osman bin saîd dârimî'den, muhammed bin ribh'den hadîs-i şerîf işitip, ilim almış ve rivâyet etmiştir. ilmi çok olup, derin bir âlim idi. kendisinden dâre kutnî, hâkim, ibn-i zerkaviye, ebû ishâk isferâyînî, ebû kâsım ibni beşrân ve daha pekçok âlim ilim alıp rivâyette bulunmuştur. hadîs ilminde sika, güvenilir ve pek sağlamdı. zengin ve çok cömert bir zât olup, hayırlar ve iyilikleriyle meşhûrdu. mekke'de, bağdât'ta ve sicistân'da hadîs âlimlerine tahsis edilmiş vakıfları vardı. kendisi ev satın alıp, bir müddet mekke'de oturdu. daha sonra bağdât'a yerleşti.

   alzheimer   07.11.2009 04:20
   #1720561
2.

malı mülkü çok olup zengindi. fakat dünyâ malına hiç kıymet vermezdi. elindekileri hep ihtiyâç sâhiplerine verirdi. bu hususla ilgili olarak, ebû amr muhammed bin abbâs şöyle anlatmıştır: "da'lec bin ahmed, beni evine götürmüştü. evindeki malları, paraları gösterip, bunlardan istediğin kadar al dedi. teşekkür edip, sıkıntıda değilim dedim."

   eussstas   31.01.2010 14:51
   #1904859
 
reklamı kapat

yazdır