dabbet ul arz

1.

filmi hiçbirşeye benzemediği gerçeğini taşıyan ne olduğu bilinmeyen* şeydir.
<bkz: dabbe>

   ghostrider   01.10.2006 11:10
   #64295
2.

dabbetül arz islam eskatolojisinde yer alan bir terimdir.

dabbetül arz, islam dininin kutsal kitabı kur'an'nın 27. neml suresi'nin 82. ayetinde geçen ve 1300 yıldan fazladır islam araştırmacılarının, tefisrcilerin, hadisçilerin ne olduğu hakkında ortak bir zeminde buluşamadıkları bir varlıktır.

kıyamete çok yakın çıkacağına inanılan bu varlık, topraktan çıkacak, insanları aynı anda etkileyecek, konuşacak ve şimdiye kadar yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir şiddet uygulayacak.

islam tarihinde dabbetül arz hakkında çok tartışmalar yaşanmış ve hiçbir zaman kesin bir hükme varılamamıştır. fakat inanılan gerçek, kıyamete yakın bütün dünyayı saracak dehşetengiz bir varlığın yani dabbetül arz'ın mutlaka çıkacağıdır.

modern bazı yorumcular, dabbenin tank veya uçak gibi çeşitli askeri araçlar olabileceğini öne sürmüştür.

oysa neml suresi, 27/82 ayetinde;

" o kavil onların üzerine vaki olduğunda, onlar için arz'dan bir dabbet ihraç ettik, onlara insanların ayetlerimize iykan etmediklerini teklim eder"

" o söz onlara olduğunda, onlara arz'dan bir dabbet çıkarttık, onlara insanların ayetlerimize hiç inanmadıklarını kelamla anlatır " denmektedir. ayetteki "teklim" kelimesi yalnızca beşer için kullanılan bir kelimedir, ayetlerde bu kelime melekler, cinler, yecüc-mecüc, hayvanlar, bitkiler ... için kullanılmaz. arapça'nın leksikolojisi (sözlükbilimi) ve semantiği (anlambilimi) bunu göstermektedir.

ayrıca "dabbet" kelimesinin arapça'ya göre çoğul/çokluk durumu "devvab, dawwaab" kelimesidir. enfal suresi, 8/22 ile enfal suresi, 8/55 ayetlerinde

"allah yanında "devvab"ın en şerlisi "summ" ve "bükm" olanlar ki akl etmezler"

"allah yanında dabbetlerin en şerlisi duymaz ve konuşmaz olanlardır ki akıl etmezler"

"allah yanında "devvab"ın en şerlisi kafir olanlardır ki iman etmezler."

"allah yanında dabbetlerin en şerlisi kafir olanlardır ki iman etmezler."

yazılıdır, ilk ayetteki akıl etmek; kur'an'da yalnızca beşer için kullanılmıştır, ayetlerde bu kelime melekler, cinler, yecüc-mecüc, hayvanlar, bitkiler ... için kullanılmaz. ikinci ayetteki iman etmek hayvanlar için kullanılamaz.

burada bütün kur'an çevirmen-çeviricileri (tercüman-mütercim) ve yorumcularının (müfessir-tefsirci ve mealci) "devvab" kelimesini burada "hayvan" " debelenen canlı" "debelenen hayvan" ... biçiminde çevirmesi çok tuhaftır, gelenekte anlatılan kıyamet alameti kurgularını doğrulama kaygısı , ayeti doğru çevirmekten alıkoymuş gözükmektedir.*

   ilelebetmuhalefet   25.07.2007 17:26
   #569756
3.

dabbetülarz, dabbetü'l arz, dabbet'ül arz, dabbetül arz, dâbbetü'l arz, dâbbetü'l-arz, daabbat al ard şekillerinde de yer alabilir bazı kaynaklarda. en kısa tabirle dabbe'tül arz; bazı islam kaynaklarında kıyamet alametlerinden birisi olarak gösterilir. kur'an'da neml süresinde geçer. konu hakkında üzerinde uzlaşma sağlanmış bir yorum yoktur.

neml suresinin 82. ayeti şöyle:

"(kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız. o, onlara insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler."

(parantezleri ben koymadım tabi.)

   nicholai alexandrovic hel   17.11.2008 04:13
   #1088200
4.

canavar işte. midgard ejderi gibi.

   mhertalian   23.11.2009 15:06
   #1752773
5.

zamanında sınıftan salak bi kızın kendisiyle iletişime geçtiğini iddia ettiği şey ( ney ? ).okul tahtasını ve sırasını dabbe yazılarıyla doldurup kendine psikopat ve psikolojisi bozuk imajı vermeye çalışıyordu.demek ki neymiş yan etkileri varmış.

   walleva   23.11.2009 18:27
   #1753134
 
reklamı kapat

yazdır