dagitici adalet

1.

şeref ve malların dağılımında herkesin toplumdaki yeri ve durumuna göre payına düşeni almasını gerekli kılan adalettir.
aristotales'in yaptığı dağıtıcı adalet-denkleştirici adalet ayrımının bir parçasıdır. sosyal adalet, pozitif ayrımcılık ve fırsat eşitliği kurum ve kavramlarını beraberinde getirir, gerektirir. eşit durumda olanların eşit mülke sahip olmasını öngörür. insanların eşit yetenekte olmaması durumunda onlara eşit muamele yapılmasını eşitlik ilkesinin ihlali olarak öngörür. birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerini düzenlemeye yöneliktir.

   deli dna   12.12.2006 20:41 ~ 13.12.2006 11:38
   #140847
 
reklamı kapat

yazdır