david koresh

1.

davidian tarikatının yönetimini türlü hilelerle ele geçiren adam. dünyanın en tehlikeli grup liderlerinden..

david koresh, gerçek adı ile vernon wayne howel 15 yaşında çocuk yaştaki bir annenin evlilik dışı ilişkisinden meydana geldi. iki yaşındayken babası evi terketti. annesi başka bir adam ile evlendi. ancak üvey babası ile hiç geçinemedi. koresh’in anlattıklarına göre babası kendisine kötü muamelede bulunuyormuş. erken dönemde davranış problemleri oldukça açıktır. öğrenme kabiliyeti zayıf ve başarısız bir öğrenci idi ve okula devamsızdı. 9. sınıfta okuldan atıldı. 1979 yılında 19 yaşındayken, kilisedeki kötü gençler tarafından tacize uğramıştı. güçlü olmayı ve kilisenin kurallarına uymamayı o zamandan kafasına koyan bu adam incilin ayetlerini ezberleme konusunda çok başarılıydı. ikna etme kabiliyeti ve çekiciliği ilerki yıllarda cemaatini yönetirken oldukça işine yaramıştır.

1980’li yıllarda koresh, roden ailesi tarafından yönetilen davidian tarikatı’ na katıldı. insanları kullanarak, bir çok güç oyunu oynayarak ve lideri aldatarak grubu ele geçirdi.

bulunduğu tarikatın lideri olan roden, kimin daha üstün kutsal güce sahip olduğunu görebilmek için ölüyü hayata geri döndürme denemesini yapmayı teklif ederek koresh’e meydan okudu. koresh’de roden’in ölüyü taciz edeceğini polise bildirip onun tutuklanmasına neden oldu. koresh ile roden arasında silahlı çatışmalar yaşandı. koresh yakalanmasına ve cinayet işlemeye yeltenmekten dolayı tutuklanmasına rağmen, jüriyi ikna ederek, hapisten kurtuldu.

roden hapsedildikten sonra koresh, grubun yönetimini ele geçirdi ve izolasyon, yetersiz uyuma, anlamsız işler yaptırarak fiziksel olarak yorma, aşırı çalışma, gıda eksikliği ve korku telkini gibi zihin kontrol yöntemlerini kullanmaya başladı. uzun saatler süren fikir aşılama toplantıları yapılırdı ve 15 saate varan incil dersleri vardı. koresh bir kaç yüz erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir grup kurdu. bunların içinde israil, avustralya, ingiltere ve abd’nin diğer bölgelerinden bulduğu adamlar da vardı.

görkemli bir benlik duygusuna sahipti. kartvizitini “mesih” diye bastıran koresh “eğer incil doğru ise ben mesih’im” diyordu. o’na inananların sayısı da azımsanmayacak ölçüdeydi. binlerce kişiyi kandırarak karılarını, çocuklarını ve mallarını kendisine teslim ettirdi. 19 nisan 1993 yılında, onunla birlikte ölmek ve cennete girmek isteyen yüz insan vardı. kadınlar, özellikle de çocuklar onun güç alanı içerisinde fiziki, ruhsal ve cinsel suistimale uğruyorlardı. sonunda 25 çocuğun ölümüne neden oldu.

koresh’in patalojik olarak yalan söylemesi, medyayı, hükümet güçlerini ve takipçilerini etkiliyordu. mesela; çevresindekilere sürekli olarak verdiği sözden dönüyordu, takipçilerine yeraltı sığınaklarında hep güvende olacaklarını söylüyordu. pişmanlık duygusu, utanma, suçluluk gibi duygulara sahip değildi.

katı ve kendini başkasının yerine koyma yeteneğinden yoksun tavrı müritlerine karşı olan davranışlarında da çok keskindi. çevresine verdiği herhangi bir zarardan veya dışarıdaki ailelerin çektiklerinden dolayı hiç bir pişmanlık duymadı.

koresh çok açık bir şekilde sevme yeteneğinin olmadığını gruptaki tüm kadınlarla, hatta diğer erkeklerin karıları ve çocuk yaştaki kızlarla yatarak açıkça gösteriyordu. tüm diğer erkeklerin kadınlarla beraber olmalarını yasaklarken, kendi kocalarının önünde bile kadınlarla birikte oluyordu. durmadan hareket halindeydi. silah yığıyor, etrafındaki duvarı kontrol ediyor ve taşkın hareketlerde bulunuyordu. davranış kontrolü zayıftı. çabuk öfkeleniyordu, çocuklara ve kendisine hayranlık duyan yetişkinlere fiziksel ceza uyguluyordu ve kabul edilebilir davranışlar ile ilgili kurallarını devamlı değiştiriyordu. kendisinin kutsal bir lider, isa olduğunu iddia ederek diğer insanların mal varlıklarını harcayarak asalak bir yaşam süren buadam saygısızlık ve itaatsizlik olarak düşündüğü hareketler yapılınca, yetişkinleri ve çocukları cezalandırırken ani bir güdü ile davranıyordu. kaprisli bir şekilde, emirle ve terörle yönetiyordu.

suç bakımından çok yönlülüğünü, hayatı boyunca sergilemiştir. çocukluğundan beri devamlı problem üreten birisi idi. adam öldürmeye yeltenmekten dolayı tutuklanmıştı. silah depolamıştı. çocuklara ve yetişkinlere cinsel olarak taciz de bulunmuştu. en sonunda hem kendisinin hem de diğerlerinin ölümüne yol açan koresh oldukça sorumsuzdu. psikopatlar için kendilerini takip eden insanlar, ahmak, enayi, kazıklanan kişilerdir. onlar ancak kullanılmak ve suistimal edilmek için vardırlar. sorumluluk almak, merhamet, empati veya sempati gibi kavramlar ise oldukça yabancıdır.

koresh hayatı boyunca, kesin bir ideale, buna ulaşabilmek için acımasız bir hisse sahipti ve kime ne olacağı umurunda değildi, tıpkı diğer tehlikeli grupların liderleri gibi.
son 24 saatinde yaşadıklarıyla discovery channel’ın final 24 programına konu olmuştur.

öğretileri bugün yumuşatılarak ikna edici iletişim, satış ve pazarlama stratejilerine yön vermektedir.

   sincity   13.09.2008 17:31 ~ 17:32
   #1029303
2.

pazarlama stratejilerinde kullanılan taktiği şöyle der,

insanları aç, sıcak ve kafası karışmış halde tutun.

yani bunu daha insancıl şekilde bir sunum ya da toplantıya uygularsak,
dinleyicilerin sadece konuşmanın ana fikrini anlamasının yeteceği durumlarda prezentasyonu öğle yemeğinden bir saat önceye koyup termostatı da 30 derece de sabit kalacak şekilde ayarlamamız gerekir. daha sonra japon metrosu kadar karışık cümlelerden oluşan bir monologa girişilir. bu sırada dinleyiciler açlıktan kafaları karışmış halde sırtlarından ter akarken konuşmayı anlamakta zorlanacak ve kendilerini aptal gibi hissedecekler. iyi iyi amacımız buydu,
karınlarından gurultu sesleri gelirken konuşmayı,
"burada altı çizilmesi gereken nokta şu; harcama büyümeye eşittir. büyüme kar demektir. bana bir milyon dolar verin size bunun nasıl işlediğini göstereyim.." diyerek bitirirsiniz. onlar da bu fikri cankurtaran simidi gibi kaparlar..

adamın peşinden binlerce kişi ölüme gittiğine göre bu taktiği de tutar diye düşünmekteyim. inanmazsanız bana bir milyon dolar verin size ispat edeyim.(malum ramazan oruç filan,e hava da sıcak..).

   sincity   13.09.2008 17:45
   #1029311
 
reklamı kapat

yazdır