demokrasi

1.

irak'a gittigi gibi ise eger gercekten zararlidir.bunun yaninda halkin halk adina halk tarafindan yonetilmesi demektir.

   pinkfloydhasselbaink   03.04.2006 22:08
   #1756
2.

çarelerin tükenmediği bir yerdir. yok ki tükensin..

   melankomik   08.09.2006 16:14
   #33806
3.

aristoya gore cogunlugun yonetimi cumhuriyet ,cogunluk yoneiminin yozlasmis hali ise demokrasidir.bugunde gordugunuz gibi abd de bu kavrami dogru olarak algilayip otekilerine uygulamaktadir.

   dalginkasif   09.11.2006 20:07
   #103403
4.

yunanca demos (halk zümresi, ahali) + kratia ( yönetim iktidar kelimelerinin türemesinden oluşan ve fransızca démocratie kelimesinden türkçe' ye geçmiş, geçişi maalesef yalnızca kelime anlamı ile kalmış kelime.

   yatay zeka   06.12.2006 00:41
   #132532
5.

aslında olmayan ama olduğu sanılan yönetim biçimi.

   merthan_t   06.12.2006 00:42
   #132534
6.

bizim asla öğrenemediğimiz, hep ardına sığındığımız, hey yanlış yorumladığımız, bize hep fazla gelen, ülkemizde de asla tam anlamıyla uygulanamamış, halkımızın ise hiçbir zaman ne olduğunu kavrayamadığı halkın egemenliğine dayalı yönetim biçimi.

   painseeker   09.12.2006 15:48
   #136395
7.

türkiye cumhuriyetinin çok karıştırdığı kavramdır!

   lock   09.12.2006 16:04
   #136406
8.

kelime anlamıyla halkın yönetimi anlamına gelen, halbuki ortaya çıktığı dönemde bile bunun tam anlamıyla sağlanamadığı yönetim biçimidir. zira demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için öncelikle aranan şart tam katılımdır. küçük bir kent devletinde ortaya çıkması bunun sağlanması için yeterli gözükse de, ortaya çıktığı dönemde oy hakkı son derece sınırlı bir kitleye ait olması göz ardı edilemez bir gerçektir.
demokrasinin saf haliyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ikinci şart da oybirliğinin sağlanmasıdır-ki bu demokrasinin uygulanmasını tamamen imkansız kılar. herkesin görüş bildirebilmesi teknik bazı imkanlarla falan sağlanabilse de, herkesin aynı görüşte olmasına imkan yoktur. bu durumda da "halkın kendini yönetmesi" anlamında kullanılan demokrasi ütopik bir yönetim biçimi haline gelir.

   deli dna   09.12.2006 16:34
   #136411
9.

<bkz: debokrası>

   o_benim   09.12.2006 16:41
   #136412
10.

hani nerde dediğim hede.

   ikiekmekbimaltepe   09.12.2006 18:21
   #136477
11.

azıda zarar fazlasıda zarar olan, elle görülmez, yaşanınca da değeri anlaşılmaz, modern toplumlarda elzem ihtiyaç.

   hagakure   09.12.2006 19:45
   #136541
12.

<bkz: paylasmayi bilmek>

   sokak lambasi   09.12.2006 20:01
   #136556
13.

ufacık bir toprak davası için halkın içinden on beş kişiyi seçmeyi akıl ederken, en önemli dava olan yöneticileri seçme işini bilgisizliğin, adaletsizliğin ve kararsızlığın anası olan halkın oyuna bırakmaktır. akıllı insanların geleceklerini düşüncesiz bir sürünün oyuna emanet etmeleridir.**

   nostradomuz   09.12.2006 20:13 ~ 20:13
   #136569
14.

genellikle kılıçla temsil edilir. "demokrasinin kılıcı" falan denir. ne ilginçtir. demokrasi kavramını kılıç gibi bir silahla temsil ediyoruz. bunlar garip şeyler tabi.

   ugokhan   08.03.2007 09:40
   #253793
15.

demokrasi türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde,türk nüfus kağıdı taşıyarak, türkiye cumhuriyetinde siyaset yapmaya çalışan bir partide, belediye başkanı olmak ve tüm bu özellikleri taşırken, ülkenin dilini konuştuğu için özür dilemektir.

   sith   08.03.2007 09:54
   #253803
16.

kitaplardaki ve politikacıların dilindeki tanımıyla ilgisi olmayan siyasal idare biçimi. iki partili demokrasilerde alternatifsizlik; daha fazla partili demokrasilerde ise yetersiz destek nedenleriyle azınlığın çoğunluğu idaresidir.

ayrıca tarih boyunca uygulanmış diğer rejimlerin karşılaştığı tabakalaşma sorununa da yeterli seviyede çözüm getirememekte, aristokrat sınıfı toplum üzerinde hakimiyetini ve soy devamını sürdürmektedir.

monarşilere nazaran siyasal tabaka (aristokrat sınıfı) ülke üzerinde devletin varlığı ile doğrudan garantili toprak ve mal sahibi olmadığından sadakat düzeyi de karşılaştırılamayacak derecede düşüktür.

   apeas   09.03.2007 10:26
   #255542
17.

<bkz: parmak demokrasisi>

   atesh   09.03.2007 10:28
   #255545
18.

ılımlı islamın zamanla bazı körükçüler tarafından irticaya dönüştürüleceğini kabul edemeyen insanların inanmamak için ağladıkları siyasi rejim..!

   kobe08 css team   13.04.2007 21:17
   #322239
19.

kavram hakkında etkileyici bir fıkra, çok güzelmiş.

çocuk babasına ''hayat bilgisi dersinde yönetimleri işliyoruz, bana demokrasiyi anlatır mısın?" demiş. babası: "anlatmasına anlatırım da yavrum ama senin bazı tanımları bilmen gerekiyor" demiş,
"bak şimdi benim fabrikam var ve eve para getiriyorum, ben kapitalistim; paranin nasıl harcanacağına annen karar verir,o hükümet; hepimiz senin için calışıyoruz, sen halksin beşikteki kardeşin gelecek; hizmetçimiz ise isçi sınıfı. sen bunları öğren. ben sana sabah demokrasiyi anlatırım" demiş.

gece çocuk uyanmis bir bakmış ki küçük kardeşi altını pisletmiş ve durmadan ağlıyor. hemen anne ve babasının odasına gitmiş. annesi horul horul uyuyor. uyandırmaya çalışmış ama başaramamış. babası yatakta değil, geçerken hizmetçinin odasına bir bakmış ki hizmetçi ile babasi sevişiyor. çaresiz dönüp yatmış.

ertesi sabah babası " gel oğlum sana demokrasiyi anlatayım" demiş. çocuk: "gerek yok baba, ben artık biliyorum" yanıtını vermiş ve anlatmaya başlamış:
"kapitalistler işçi sinifini becerirken hükümet uyuyor, halk endişeli, gelecek ise bok içinde.''

   painseeker   16.04.2007 22:02 ~ 22:02
   #329097
20.

art niyetli politikacılar ve eğitimsiz-cahil bir halkın eline geçecek olursa tahmin edilemeyecek kadar tehlikeli ve zararlı bir silah haline gelebilecek bir yönetim biçimidir.

   bilac   11.05.2007 15:51
   #387788

123456  

 

sayfa

 / 8 

reklamı kapat

yazdır