denizde guvenlik

1.

denizde güvenlik insan bir kara canlısıdır.karada yaşamak için yaratılmıştır.çağlar boyunca deniz insanın geçim ve beslenme kaynağı olmuş,olağan üstü uyum yeteneğiyle insanoğlu deniz yaşamına da uyum sağlamıştır.ancak bu uyumun temel ilkeleri vardır.unutulmamalıdır ki deniz bize değil,biz ona uymak zorundayız.aksi halde,bizler için bir nimet kapısı olan ve yeryüzünün üçte ikisini kaplayan bu su kütlesi hayatımız için ciddi tehlikeler doğurabilir.şimdi bu tehlikeleri ve bunlardan korunma yollarını,yüzyıllardır tecrübelerle belirlenmiş olan ve uluslar arası sözleşmelerle korunan maddeler ışığında inceleyelim. bu maddeler şu başlıklar altında toplanır: solas-74:safety of life at sea 1974yılında uluslararası bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiştir.denizde canlı kalma teknikleri,kazalardan korunma yolları ve cankurtarma araçlarının standartlarını belirler. stcw-95:sea training concortium of world denizcilik eğitiminin,teknik içeriğin yanı sıra solas ilkelerine uygun verilmesini de temin eder.en son 1995 yılında toplanmıştır. marpol-75:çevre sözleşmesidir.deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz yaşamının korunmasını temin eder.1975 de imzalanmıştır. bütün bu sözleşmeler denizde canlı kalabilme ilkeleri olarak şunları belirlemişlerdir; 1-eğitim 3-kendini kontrol 2-bilgi 4-teçhizatı iyi kullanma acil durum türleri: 1-çatışma (iki ya da daha fazla geminin çarpışması) 2-karaya oturma 3-yangın 4-tehlikeli yüklerin reaksiyonu (kimyasal maddelerin,petrol yada türevlerinin sızması,alev alması) 5-yükün kayması (yoğunluğu yüksek maddelerin gemi dengesini bozacak şekilde yerinden kayması) 6-makine dairesi patlaması ve yangını 7-denize adam düşmesi (bir personel yada yolcunun denize düşmesi) 8-batma bu gibi acil durumlarda kullanılmak üzere şu teçhizatların gemilerde bulunması zorunludur: 1-kişisel cankurtarma araçları (can yeleği,can simidi,termal suit) 2-görünür ışıklar (işaret fişeği,yüzer duman kandili,can yeleği ışıkları) 3-cankurtarma vasıtaları (zodiak bot,filika,kapalı filika,can salı) 5-cankurtarma vasıtalarını denize indirme,bindirme düzenekleri (filika ve bot vinçleri) 6-diğer can kurtarma aletleri ve donanımları şimdi bu donanımlardan bazılarını tanıyalım can simidi: halka şeklinde,suda batmayan maddelerden (elyaf,plastik,mantar) yapılmış bir cankurtarma aracıdır.deniz de kazazedenin su üzerinde kalabilmesini sağlar. solas-74 de belirtilen şu standartlara göre üretilir; dış çapı 80cm den büyük,iç çapı 40cm den küçük olmamalıdır.bir gemide en az 4 adet sancak da(geminin baş tarafına bakarken sağ taraf),4 adet de iskelede(geminin baş tarafına bakarken sol taraf) olmalıdır.8 taneden yarısı ışıklı olmalıdır.bu ışıklı can simitlerinden 2 tanesi,hem ışıklı,hem de dumanlı olmalıdır. can simitlerinin çevresinde 4 halat bulunur.bunlar kazazedelerin tutunup bir arada kalabilmelerini sağlar. can simitleri 2,5kg dan ağır olmamalı ve en az 14,5kg ağırlığı (omuz üzerinden itibaren vücut ağırlığı) su üzerinde tutabilmelidirler.standart turuncu renkte imal edilmelidirler(turuncu renk,dalga boyu kısa,çok uzaklardan görülebilen ve deniz ortamında çevresiyle en iyi karşıtlığı sağlayabilen renktir.bu nedenle bütün acil durum malzemeleri bu renkte imal edilirler).üzerinde geminin ismi ve bağlı olduğu liman yazmalıdır.bu,arama kurtarma faliyetlerinde önemli bir ayrıntıdır. açık havada -30 ile +60 derece sıcaklıklarda bozulmadan kalabilmeli,denizde –10 ile +30 derece sıcaklıklarına dayanabilmelidir.çürümeye,korozyona,yağ ve petrole karşı dayanıklı olmalıdır.üzerinde radar yansıtıcı (metal ağlar) ve ışıkta parlayan çıkartmalar olmalıdır.30 metre yükseklikten atıldığında kırılmamalıdır. can yelekleri: can yeleklerindeki amaç,sırt üstü yatırmak ve solunum yollarını su üstünde tutmaktır. çok kısa sürede giyilebilmelidir.

   hicbisee   27.10.2007 15:45
   #695069
 
reklamı kapat

yazdır