devlet marsi

1.

bir mehter marşıdır.

askerlerin hâzır silah
kuvvetlenir sûlh u salâh
devlet bulur feyz ü felah
meşhur olur bu istilâh.

askerlerin kişver-küşâ
türk devleti sen çok yaşa.

orduların etse sefer
yol gösterir avn ü zafer
mansûr olur her bir nefer
düşman kalır bî-tâb-fer

   kahin   21.06.2007 14:04
   #487812
 
reklamı kapat

yazdır