dirar bin murre

1.

evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi. künyesi ebû sinan eş-şeybânî'dir. doğum târihi ve yeri belli değildir. 749 (h.132) senesinde vefât etti. dırâr bin mürre, zamânının âlimlerinden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf nakletti.

   ramiz   22.10.2007 13:53
   #685486
2.

dırâr bin mürre, çarşıdan bir şeyler alınca onu kendisi taşırdı. onu sevenler; "ver biz taşıyalım." dediklerinde kabul etmez, böyle eşyâsını gücü kuvveti yerinde olduğu hâlde kendisi taşımayıp, başkasına taşıtmayı kibirlilik olarak görür, kibirlileri sevmediğini söylerdi.

   eussstas   31.01.2010 14:48
   #1904854
 
reklamı kapat

yazdır