dirik tasarlama

1.

kentin her işlevine yapısal bir yanıt arayan, tasarımda yerel topluluğun gereksinmelerini ve ereklerini gözönünde bulunduran, bugün bile yararlanılabilen eski biçimleri korurken, geleceğin de gereksinmelerini karşılamayı öngören tasarlama türü. (ebenezer howard'ın bahçekent tasarlamasında olduğu gibi.)

   sahteokey   16.12.2009 23:07
   #1797696
 
reklamı kapat

yazdır