divan edebiyati

1.

divan edebiyatı, türklerin islam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. arap ve fars kültürlerinin etkisi altında gelişmiştir. bu etki, arapça ve farsça sözcüklerin türkçe’ye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. bu edebiyata divan edebiyatı denmesinin nedeni, şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır.

   yellowledbetter   27.09.2006 00:10
   #56231
2.

halka değil de sadece toplumun önde gelen aydın kişilerine hitap eden,süslü,bol betimlemeli bir dil kullanılan edebiyat türü.

   painseeker   27.09.2006 00:14
   #56234
3.

ger derse ki fuzuli güzellerde vefa var
aldanma ki şair sözü elbette yalandır

   zevzek   23.11.2006 10:04
   #117100
4.

divan debiyatı, türklerin, 13 ve 19’uncu yüzyıllar arasında anadolu’da yarattıkları islam kültürünün ortak özeliklerini yansıtan, geniş ölçüde arap ve fars edebiyatının etkisini taşıyan yazılı edebiyat türüdür. ancak divan edebiyatı, türklerin islam dinini kabul ettikleri ilk dönemlerden başlayarak orta asya ile azerbaycan’da ortaya çıkan ve aynı nitelikleri taşıyan divan edebiyatı ile karıştırılmamalıdır. divan edebiyatı tanımı tümüyle anadolu'ya özgüdür.
tarihsel süreçte dindışı ve dini tasavvuf olmak üzere iki kolda gelişti. şiir ve düzyazı alanındaki en eski örnekler 13. yüzyıldan kalmıştır.
divan edebiyatında başlangıcından beri şiir, düz yazıdan daha önde gitmiş ve daha gelişmiştir. bunun belki de en önemli nedeni, şiirin sanatçının yaratıcılığını ortaya koymasına daha uygun olmasıdır. divan şiiri, söz ve anlatım sanatlarını kullanarak, yeni manzumlar bularak okuyucusunu daha kolay etkiler. düz yazı dalında ise ağır basan, öne çıkan özellik "öğretici" olmaktır. bu nedenle anlam gözardı edilir ve belagat önem kazanır.
divan edebiyatı yazarlarının beslendikleri kaynaklar, başta dinsel inançlar, yani islami inançlar olmak üzere islami ilimler, islam tarihinin olayları, tasavvuf, hint-iran kökenli söylenceler, peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri, çağın bilimleri, günlük olaylar, gelenek ve görenekler, terimler, deyimler, atasözleri ile zenginleşen bir dildir.

   ederleziavela   02.03.2007 19:05
   #245151
5.

<bkz: mecaz>

   ederleziavela   02.03.2007 19:08
   #245153
6.

<bkz: tecahül-i arif>

   ederleziavela   02.03.2007 19:08
   #245154
7.

<bkz: hüsn-i talil >

   ederleziavela   02.03.2007 19:08
   #245157
8.

<bkz: kinaye >

   ederleziavela   02.03.2007 19:09
   #245158
9.

<bkz: aruz>

   ederleziavela   02.03.2007 19:10
   #245161
10.

<bkz: kaside>

   ederleziavela   02.03.2007 19:10
   #245162
11.

<bkz: gazel>

   ederleziavela   02.03.2007 19:11
   #245163
12.

<bkz: rubai>

   ederleziavela   02.03.2007 19:11
   #245164
13.

<bkz: terci-i bend>

   ederleziavela   02.03.2007 19:11
   #245167
14.

<bkz: terkib-i bend>

   ederleziavela   02.03.2007 19:12
   #245168
15.

<bkz: murabba>

   ederleziavela   02.03.2007 19:12
   #245170
16.

<bkz: müstezat >

   ederleziavela   02.03.2007 19:13
   #245171
17.

<bkz: sarkı>

   ederleziavela   02.03.2007 19:13
   #245172
18.

<bkz: mersiye>

   ederleziavela   02.03.2007 19:13
   #245173
19.

<bkz: şehrengiz >

   ederleziavela   02.03.2007 19:14
   #245174
20.

<bkz: muamma>

   ederleziavela   02.03.2007 19:14
   #245176

1234  

 

sayfa

 / 4 

reklamı kapat

yazdır