dizdarzade ahmed efendi

1.

osmanlı devri âlim ve velîlerinden. karaman'da doğup yetişti. ilk tahsilini tamamladıktan sonra çivizâde muhammed efendinin mülâzimi (yardımcısı, ders vekili), daha sonra müderris oldu. 1596'da müderrislikten ayrıldı. bir müddet diyarbakır'da mal müfettişliği yaptıktan sonra tasavvufa yöneldi. azîz mahmûd hüdâyî hazretlerinin talebeleri arasına girdi. kısa müddet içinde mânevî kemâlâta, yüksek olgunluklara kavuştu ve hocasından hilâfet aldı. izmir'e gidip on iki sene insanlara islâmiyeti anlattı. daha sonra edirne'ye gidip yerleşti. on beş sene boyunca, edirne'de yaptırdığı câmide vâz verip medresede de talebe yetiştirdi. 1623 yılında vefât etti. medresesinde bulunan zâviyesine defnedildi.

   eussstas   31.01.2010 15:13
   #1904909
 
reklamı kapat

yazdır