dogma

1.

bir konuda ileri surulen, asla degistirilemez ve tartisilamaz olarak kabul edilen gorus.

   enigmatic   16.05.2006 19:34
   #6918
2.

<bkz: din>

   muque   16.05.2006 19:36
   #6921
3.

doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas.*

   painseeker   12.12.2006 03:42
   #140334
4.

<bkz: tabu>

   kingston   12.12.2006 04:42
   #140372
5.

her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşünce... genellikle dinlerin salt gerçeklik olarak ileri sürdükleri ve bağlılarından tartışmasız inanılmasını istedikleri genellikle dinsel ilkeleri dile getirir. örneğin tanrı’nın evreni yarattığı böylesine bir dogmadır.

   exnihilo   03.01.2007 04:51
   #167115
6.

tartışmadan, eleştirmeden doğruluğu kabul edilen; olduğu gibi kabul edilen görüş; olduğu gibi kabul edilen söz veya düşünce anlamına gelen bu kelimenin yunanca olduğu bilinmektedir. gerek paganist (çok tanrılı) dinlerin herbirinin akidesi, gerek felsefecilerin düşüncelerinin temelini teşkil eden tartışmasız ve olduğu gibi doğru kabul ettikleri görüşler olarak bilinen bu kelime daha ziyade kavram anlamında kullanılagelmiştir. hıristiyan dogması, budist dogmaları, decart'ın dogmaları, kant'ın dogmaları gibi felsefecilerin felsefeleri (düşünceleri)nin ifadesi olarak da kullanılmaktadır.

   ronin   01.06.2007 17:32
   #440813
7.

eğlenceli bir kevin smith eseri.belli yerlerde dogmaları alt üst eden bir dogma filmi, yani güldürürken düşündüren cinsten *bir film bu.ayrıca başrollerde o dönemlerin batman ve robini olan ben affleck matt damon ikilisi vardır.


-----spoiler-----


<bkz: god is a girl>


-----spoiler-----

   jolly_joker   28.07.2007 13:14
   #576015
8.

bilim'in dinle ilişkisi yoktur.bilime din direrse dogma olur diyerek evrimcileri çok kullandığı bir kelimedir.hiç sevmem bu kelimeyi!

   muhsintopraktepe   29.07.2007 13:46
   #578024
9.

oturum acilmasi imkansiza yakin reddedilemez fikir.ayrica eglenceli bir film.matt damon ve ben affleck resmen krize sokuyor gulmekten.

   diesel   29.07.2007 14:47 ~ 14:48
   #578197
10.

<bkz: inak>
<bkz: nas>

   404notfound   29.07.2007 15:09
   #578250
11.

<bkz: doktrin>

   wunderbar   30.08.2007 20:49
   #643875
12.

<bkz: mit>
mitoloji de buradan gelir ve "dogma bilimi" anlamını taşır.

   vampir tavsan   30.08.2007 21:01
   #643887
13.

<bkz: anadan dogma>

   yazamaz   24.03.2008 20:11
   #878571
14.

burn the witches, burn the witches,
don't take time to sew your your stitches
burn the witches, burn the witches
good is the thing that you favor, evil is your sour flavor
you cannot sedate all the things you hate
burn your bridges, burn your bridges,
don't take time to sew your stitches
burn your bridges, burn your bridges
good is the thing that you favor, evil is your sour flavor
i don't need your hate, i decide my fate
you cannot sedate, all the things you rape.

<bkz: marilyn manson>

   yazamaz   24.03.2008 20:21
   #878585
15.

öncelikle tdk'ya bakalım.

dogma:
1 .belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
2 .felsefedoğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak:
"dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır."- m. c. anday.


bazı aklı evveller ''değişmeyen tek şey değişimin kendisidir'' fikrini tüm evrenin tek gerçeğiymiş gibi algıladıkları için kötülerler dogmayı.
onlar için değişmeyen şey yoktur. bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmezler. kendileri dogmanın dibine vurduklarının farkına bile varamazlar.
çaresizce debelenip dururlar.
sormak lazım dogma neye göre kötü kime göre kötü ?
dogmanın iyilik veya kötülük derecesini ölçen kriter nedir ?
kendi kendiyle çelişen, paradoks içinde kıvranan değişimi temel alan fikirlerlerinizle dogmayı nasıl kötüleyebiliyorsunuz ?

ve bu aklı evveller din alanına gelince, dogmayı öne sürerek dini tamamen yok sayma aşamasına kadar götürürler işi. seküler hayatın maddesel hapishanesinde tıkılı kalan sığ görüşleri, bu sınırların ötesini göremez. çünkü akılları sığdır. kalpleri de, gözleri de sığ olarak kalır.
onlar ki bakar kördürler. kendi ufak beyinleriyle açıklayamadıkları her şeyi dogma, hurafe olarak değerlendirirler.
şeytanın adem'in yaratılışında güttüğü benliği, bunlar da şimdi güderler. kendi yaşam alanlarını tüm kainatın, kuralların, yaratılışın, evrimin ana merkezi addederler.

   ramiz   11.04.2008 20:37
   #891694
16.

<bkz: aksiyom>

   ecetemelkuran   11.04.2008 20:37 ~ 20:38
   #891696
17.

"dogmanin, dogmatize edilebilirlik formuna gelmesi hangi zorunluluktan kaynaklandi o halde" diye sorarlar adama. i$lerine gelmeyen neydi, yanli$ giden ne vardi?

dogma’nin iyiligi-kotulugu yok: dogmanin sikerticiligi var.
dogmanin, bilinci, hur du$unceyi baltalayan ve dahasi bunlara kanalize olacaklara/olanlara yaptirimlari var. hurafe ile dogma ayrimina nail olamami$lara, faust okumami$larla konu$muyorum..

jean genet, hala ibne mesela ha? hassiktir lan.

   henry flower   11.04.2008 20:43 ~ 20:43
   #891701
18.

sora sora deli gibi aradigim her defasinda bulamadigim ama aramaktan vazgecmedigim matt damon ve ben affleck abilerimizin basrolunu oynadigi film.

   diesel   27.04.2008 15:24
   #905750
19.

gözlerimi kaparım vazifemi yaparım'ın kısaltması.

   2besh2   27.04.2008 15:31
   #905755
20.

konuştukça boka saran mevzulardır.

   eskere   08.06.2009 23:56
   #1430729

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır