ebu abdullah magribi

1.

evliyânın büyüklerinden. adı muhammed bin ismâil mağribî, künyesi ebû abdullah'tır. doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 892 (h.279) veya 911 (h.299) senesi tûr-i sinâ'da vefât etti. hocası ali bin ruzeyn'in kabri yanına defnedildi.

   ramiz   27.10.2007 15:10
   #694946
2.

evliyânın büyüklerinden ebü'l-hasan ali bin ruzeyn hazretlerinin sohbetlerinde ilim ve edeb öğrenerek yükseldi ve zamânının en büyüklerinden oldu. talebe yetiştirmekte fevkalâde mâhir idi. pekçok büyük zâtın yetişmesine vesîle oldu. ibrâhim bin şeybânî, ibrâhim bin havvâs, ebû bekr bîkindî bunlardandır.

   alzheimer   07.11.2009 04:33
   #1720582
3.

çok az yemek yerdi. yediği şeyler ise insan eli değmemiş, yemeği âdet hâline getirdiği bâzı ot kökleriydi. yolculuğa talebeleriyle berâber çıkar, devamlı ihramlı durmaya çalışırdı. onu yakından tanıyanlar; "elbisesi hiç kirlenmez, saçı sakalı hep aynı halde durur, büyümezdi." dediler. dört oğlu vardı. herbirine bir sanat öğretti. "hepsinin, sanat sâhibi olması için niçin bu kadar gayret ediyorsunuz, sebebi nedir?" diye soranlara; "vefâtımdan sonra geçim sıkıntısına düşerler. sonra da, bizi sevenlere; "ben falanın oğluyum." deyip, onlardan bir şey isteyip, üzerler, korkusuyla herbirinin sanat sâhibi olmasını istedim. böylece, ihtiyaç ânında geçimlerini temin edip güçlük çekmezler." buyurdu. güzel halleri ve kerâmetleri çoktu.

   eussstas   21.01.2010 14:17
   #1874116
 
reklamı kapat

yazdır