ebu abdullah rodbari

1.

evliyânın büyüklerinden. onuncu yüzyılda bağdât ve şam diyarlarında yaşamıştır. ismi ahmed bin atâ'dır. büyük velî ebû ali rodbârî hazretlerinin kız kardeşinin oğludur. ebû abdullah künyesiyle ve rodbârî nisbesiyle meşhur olmuştur. bağdât'ta doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. 979 (h.369) senesinde sûr şehri yakınlarındaki menvas köyünde vefât etti. kabri sûr şehrindedir.

   ramiz   27.10.2007 15:12
   #694950
2.

bağdât'ta doğup büyüyen ebû abdullah-ı rodbârî küçük yaşından îtibâren ilim öğrendi. hadîs, fıkıh ve tefsîr gibi zâhirî ilimlerde yüksek ilim sâhibi oldu. uzun müddet bağdât'ta kaldıktan sonra şam taraflarına gitti. o bölgenin âlimlerinin ilim meclislerinde ve velîlerin sohbetlerinde bulundu. ebü'l-kâsım el-begâvî, ebû bekir binebî dâvûd, kâdı el-mehâmilî, yûsuf bin yâkub bin ishak bin behlûl ve daha pek çok âlimden hadîs-i şerîf öğrenip, rivâyet etti. tasavvuf yolunda yüksek dereceye ulaştı. şam'ın sâhil tarafında bulunan sûr şehrine geldi. buradaki âlim ve velîlerle de görüşüp, sohbetlerinde bulundu. zâhirî ve mânevî ilimlerde yükseldikten sonra insanlara islâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. ilim meclislerinde talebe yetiştirdi. vâz ve nasîhatlarda bulunup insanların dünyâ ve âhirette saâdete kavuşmaları için gayret etti. hikmet dolu sözleriyle kalplere tesir edip insanların kurtuluşuna vesîle oldu.

   ramiz   07.01.2010 14:02
   #1839502
3.

yaşadığı devirde şam bölgesinin en büyük velîsi olarak tanınan ebû abdullah-ı rodbârî bir sohbeti sırasında buyurdu ki: "sâdece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse, öğrendiği ilimden faydalanamaz. öğrendikleri ile amel etmek isteyerek ilim öğrenen kimse, ilmi azalsa bile faydasını görür. ilim kendisiyle amel edilince kıymetlidir. amel ise, ihlâs ile kıymetlenir. ihlâs, bir işi allahü teâlânın rızâsı için yapmaktır. bu, allahü teâlânın anlayış ihsân etmesine sebeb olur."

   ramiz   29.01.2010 11:11
   #1899253
4.

güzel ahlâklı kimselerle oturup kalkmanın lüzûmunu ve herkese sır verilemeyeceğini bildiren ebû abdullah rodbârî buyururdu ki:

"ahlâkı ve anlayışları birbirine zıt olanlarla oturup görüşmek, ruhlar için kurtlardır. bunlar insanın içini kemirirler. huyları ve anlayışları iyi olanla oturup kalkmak ise, ruhların gıdâsı, akılların aşısıdır. aklın bereketlere kavuşarak artmasına bunlar sebeb olur."

   ramiz   27.06.2012 10:27
   #2527916
 
reklamı kapat

yazdır