ebu l hayr faruki

1.

hindistan'ın büyük velîlerinden. ismi abdullah olup, babasınınki şah muhammed ömer'dir. lakabı muhyiddîn'dir. çırağ-ı nebevî ismi ile de meşhurdur. dedesi, büyük âlim abdullah-ı dehlevî'nin halîfesi ahmed saîd-i fârûkî'dir. ebü'l-hayr, 1856 (h.1272) senesinde abdullah-ı dehlevî dergâhında doğdu.

   alzheimer   07.11.2009 05:02
   #1720663
2.

ebü'l-hayr'ın babası şah muhammed ömer'in çocuğu olmuyordu. bir gün ağabeyi muhammedmazhar, babası ahmed saîd'in huzûrunda iken; "kardeşim şah muhammed ömer'in bir çocuğu olması için duâ buyursanız." dedi. ahmed saîd-i fârûkî de; "inşâallah çocuğu olur. allahü teâlâ kerîmdir ve kâdirdir. dilerse bir çocuk ihsân eder." buyurdu. sonra ahmed saîd-i fârûkî'nin tasavvur ve himmeti ile muhammed ömer'in evlenmesinden on sene sonra bir oğlu dünyâya geldi. dedesi ona abdülkâdir-i geylânî hazretlerinin lakabı olan muhyiddîn lakabını, abdullah ismini ve hayırlı bir insan olması dileğiyle ebü'l-hayr künyesini verdi.

   eussstas   21.01.2010 14:08
   #1874077
 
reklamı kapat

yazdır