ebul abbas el mulessem

1.

mısır'da yetişen evliyânın büyüklerinden ve kelâm âlimi. ismi ahmed olup, babasınınki muhammed'dir. künyesi ebü'l-abbâs ve lakabı ziyâüddîn'dir. devamlı yüzünü peçe ile örttüğü için el-mülessem diye tanınır. mısır'da nil sâhilinde bulunan kûs ve saîd şehirlerinde ikâmet ederdi. doğum târihi bilinmemektedir. 1274 (h.672) senesinde kûs şehrinde vefât etti. orada bulunan dergâhının bahçesinde defnolundu. kabrini ziyâret edenler, mübârek rûhâniyetinden feyz almaktadırlar.

   ramiz   30.11.2007 19:30
   #748491
2.

talebelerinin en büyüklerinden olan abdülgaffâr bin nûh, el-vahîd fî ehl-it-tevhîd kitabında, hocasının kerâmetlerini uzun yazmıştır. bu kitapta zikredildiğine göre, ebü'l-abbâs el-mülessem garib hâller ve kerâmetler sâhibi idi. dünyâya düşkün olmamak, allahü teâlâdan gâfil bulunmamak için kıldan yapılmış bir elbise giyerdi. gömlek ve aba gibi diğer elbiseleri, bu kıldan yapılmış elbisenin üzerine giyerdi.

   ramiz   29.01.2010 11:35
   #1899334
 
reklamı kapat

yazdır