ebul abbas seyyari

1.

evliyânın büyüklerinden. ismi, kâsım bin kâsım el-mehdî, künyesi ebü'l-abbâs seyyârî'dir. fıkıh ve hadîs ilimlerinde büyük âlim idi. fazîletler ve kerâmetler sâhibi olup, zamânın seçkin âlimlerindendi. ebû bekr-i vâsıtî'nin en büyük talebesidir. zamânındaki büyük âlim ve velîlerle görüşüp onlardan ilim ve edeb öğrendi. tasavvufta yetişip kemâl derecelerine ulaştı. 953 (h.342) senesinde merv şehrinde vefât etti. kabri orada olup, herkes tarafından ziyâret edilmektedir. kabrini ziyâret edip, bu zât hürmetine allahü teâlâya duâ ve istekte bulunanların, murâdlarına kavuştukları tecrübe ile sâbittir. tasavvuf yoluna girmeden önce zengindi. babasından kendisine çok mîrâs kalmıştı. servetinin hepsini vererek, resûlullah efendimizin iki tel mübârek sakal-ı şerîfini satın aldı. allahü teâlâ, sakal-ı şerîflerin bereketiyle ona tövbeyi ve velîliği nasîb eyledi. ebû bekr-i vâsıtî'nin sohbetiyle şereflendi. yüksek derecelere kavuştu. vefât ettiği zaman, vasiyeti üzerine, mübârek sakal-ı şerîfleri ağzına koydular. tasavvufta seyyârî adıyla bilinen yolun temsilcisi ve yayıcısı oldu.

   ramiz   30.11.2007 19:32
   #748497
2.

ebü'l-abbâs seyyârî hazretleri, haram ve şüpheli şeylerden çok sakınır, dünyâya kıymet vermezdi. allahü teâlâya isyân olabilecek hiç bir şeye ömrü boyunca yanaşmadı.

   ramiz   29.01.2010 11:38
   #1899342
3.

kendisine; "gönlünün cennet bahçesi misâli çok güzel olması için allah yolunda yürüyen bir kimse hangi ameli işlemelidir." dediler. cevâbında; "allahü teâlânın emirlerini yapmaya ve yasaklarından sakınmaya sabırla devâm etmek, sâlihlerle berâber olup, sohbetlerinde bulunmak ve dostlarına hizmet etmekle." buyurdu. yine; "bu yolda ilerlemek nasıl mümkün ve kolay olur?" diye sorulunca; "allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyet etmek ve sâlihlerin sohbetine devâm etmekle." buyurdu.

   ramiz   08.02.2010 15:26
   #1923019
 
reklamı kapat

yazdır