ebul hasan harkani

1.

allahü teâlâya ve âhirete âit ilimler yâni mârifetler sâhibi büyük âlim ve velî. künyesi ebü'l-hasan, ismi ali bin câfer'dir. bistâm'ın bir kasabası olan harkân'da dünyâya geldi. ebü'l-hasan-ı harkânî, uzun boylu, güzel yüzlü, geniş alınlı, iri gözlü ve kumral idi. hazret-i ömer'e benzerdi. insanları hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin altıncısıdır. büyük islâm âlimi bâyezîd-i bistâmî'nin rûhâniyetinden istifâde ederek kemâle gelmiş, yükselmişti. zamânının kutbu idi. 1034 (h.425) senesinde harkân'da vefât etti. kabri harkân'dadır.

   ramiz   30.11.2007 19:34
   #748508
2.

ebü'l-hasan-ı harkânî hazretleri, on iki sene harkân'dan bistâm'a, hocasının kabrini ziyâret için gitti. bu ziyârete giderken, yolda kur'ân-ı kerîmi hatm ederdi. her gittiğinde ziyâret ile ilgili vazîfelerini yaptıktan sonra; "yâ rabbî! bâyezîd'e ihsân ettiğin sana âit ilimlerden, büyüklüğünün hakkı için, ebü'l-hasan kuluna da ihsân eyle!" diye yalvarırdı. geri dönerken, hiçbir zaman bâyezîd'in türbesine arkasını dönmezdi. on iki sene sonra, allahü teâlânın lütfu ile bâyezîd'in rûhâniyetinden istifâde edip olgunlaştı. allahü teâlâyı tanıtan kalb ilimlerinde ve diğer ilimlerde talebe yetiştirmeye başladı. pekçok talebesi vardı. kerâmetleri pekçokdur. böyle büyük zâtların halleri, sözleri, yaşayışları hep kerâmetlerle doludur. sevenleri onlarda her an kerâmetler görmekte, bağlılıkları artmaktadır. onlar allahü teâlânın sevgilisidir. sevgiliye her ikrâm yapılır. kör, güneşi göremiyorsa güneşin kabahati olmaz.

   ramiz   29.01.2010 11:40
   #1899349
3.

bir gün ibn-i sînâ, harkân'a ebü'l-hasan-ı harkânî hazretlerini evinde ziyârete geldi. hanımı, azarlayarak, ormana gittiğini söyledi. hanımı, ebü'l-hasan hazretlerinin büyüklüğüne inanmadığı için, ona uygunsuz şeyler söyledi. ibn-i sînâ ormana doğru giderken, ebü'l-hasan-ı harkânî hazretlerinin, bir arslana odun yüklemiş gelmekte olduğunu gördü."bu ne hâldir?" diye sorunca, "evimdekinin sıkıntı ve belâ yükünü taşıdığım için, bu arslan da bizim yükümüzü taşıyor." buyurdu.

   ramiz   08.02.2010 15:29
   #1923028
 
reklamı kapat

yazdır