ekber sah

1.

bâbürlü türk imparatorluğunun üçüncü hükümdârı. bâbür şahın torunu ve hümâyûn ile hâmide banu’nun oğludur. hümâyûn’un, sir han ile mücâdelesi esnâsında uğradığı ağır bir mağlûbiyet üzerine, âilesi ile birlikte iltica ettiği ömerkot’ta 1542’de dünyâya geldi.

   sathaner   27.06.2007 13:42
   #504295
 
reklamı kapat

yazdır