eklektik

1.

seçmeci anlamına gelir

   shadowman   02.03.2007 14:08
   #244670
2.

felsefede kurulmuş düşünce yapılarından belli bazılarını alıp bunların oluşturacağı sentezle yeni bir düşünce ortaya koyma eylemi.her zaman tutarlı olmadığı için eleştirilebildiği gibi,bazen uyumlu sonuçlara da imkan verir.

   etson arentesto   05.09.2007 13:03
   #653504
3.

belli bir ekole sisteme, teoriye, tekniğe, vb. bağlı kalmak yerine, duruma göre en yararlı, veya eldeki soruna en iyi uyan, en iyi sonuç veren sistemi, tekniği veya teoriyi seçen.

   synthetic   09.09.2007 23:42
   #660606
4.

<bkz: eklektisist>

   allegory   10.09.2007 00:06
   #660647
5.

fransızca echlectique kelimesinden dilimize geçmiş işine gelenleri seçen reklamasyon referansları kendisine örnek alan genellemeler yapan pragmatist bir yöntem...

   pegasosyal   12.05.2008 21:44
   #919241
6.

farklı dizgelerden taşınan ögelerin yani bir dizge içinde yeniden kullanılması eylemi.

   pirasa sapi   05.10.2008 13:51
   #1048239
 
reklamı kapat

yazdır