eksik istihdam

1.

kabaca; tüm üretim faktörlerinin etkin bir şekilde kullanılamaması olarak tanımlanabilir.

istihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde, işgücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanır.

işsizlik sigortasının bulunmadığı ya da sınırlı olduğu ülkelerde, kişiye işsiz kaldığında, geçimini temin edebilecek bir gelir düzeyi sağlanamamaktadır. bundan dolayı da kişi, sahip olduğu eğitim ve niteliğe uygun olsun ya da olmasın veya elde edeceği ücret düzeyi ne olursa olsun çalışmak zorunda kalmaktadır. böylece, kişi işsiz olmaktan kurtulmakta, ancak bu kez de sorun eksik istihdam olarak ortaya çıkmaktadır.

eksik istihdam durumunda gözlemlenebilen bazı etmenler;

- sahip olunan bilgi, beceri ve deneyimin çalışılan işe oranla fazla olması.
- mevki aynı iken, önceki işyerine oranla %20 ya da daha az ücretle çalışılması.
- kişinin, alanı dışında bir işte gönülsüz, zorunlu olarak çalışması.

   yadigar ucanpehlivan   17.11.2008 12:05
   #1088246
 
reklamı kapat

yazdır