el kindi

1.

kindi veya tam adıyla ebū-yūsuf ya’kūb ibn ıshāk el-kindī. (801?-866?). ortaçağ avrupası'nda "alchindus" adıyla tanınan, ilk islam filozofudur. felsefesinde, platon, aristoteles ve plotinus'un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise tanrı'ya erişmek olduğunu öne süren el-kindi'ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akıl yürütmedir. insanın akıl yürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, tanrı'nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. tanrı'nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini savunan el-kindi'ye göre, tanrı mutlak bir'dir. mutlak varlık olması nedeniyle, mutlak bir'in şekli, niteliği, niceliği, maddesi yoktur ve o göreli bir varlık değildir.

soylu bir ailenin çocuğu olarak kûfe'de doğdu. dedesi eş'as, güney arabistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan kinde'nin hükümdarıydı. müslüman olduktan sonra kabilesinin ileri gelenleriyle kûfe'ye yerleşmişti. babası ishak b. es-sabbah yıllarca kûfe valiliği yaptı.

küçük yaşta babasını yitirdi. çocukluk ve ilk gençlik yılları kûfe ve basra'da geçen kindî, geleneksel temel eğitimden sonra dil ve edebiyat alanında eğitim gördü. halife me'mun'un 830'da kurduğu beytü'l-hikme'deki bilginler topluluğu arasında yer aldı. mutezili devlet yöneticilerinden destek gören kindi ehl-i sünnet yanlısı mütevekkil-alellah'ın iktidarında saraydan uzak kaldı.

kindi felesfeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277'yi bulan bir külliyat oluşturmuştur.

akla büyük bir yer veren meşşai felsefe akımını ilk başlatan kişi de olan kindi'nin 17 eseri latince'ye, 4'ü ibranice'ye tercüme edilmiştir.ayrıca izafiyet teorisini bulan ilk kişidir.

*

   metallicblack   14.08.2007 15:35
   #609865
2.

asıl ismi ebu yusuf yakub ishak el kindi'dir. 800 lü yıllarda ortadoğuda, bilimin dünya üzerindeki krallığı bağdat'da yaşamıştır.

kindi de diğer dünyanın en parlak zamanını yaşayan doğunun içinde bulunduğu bir zamanda yaşamış bir bilgindir. avrupa nın karanlık çağı olarak bildiğimiz çağda altın çağlarını yaşayan doğu medeniyetinden çıkmış bir başka ilim deryasıdır kısaca. kendisi matematik, fizik ve özellikle felsefe ile uğraşmıştır. avrupalılar onu onun yazdığı kitaplardan tanır. latinceye çevrilen bu kitaplarda el kindi'ye avrupalılar alcindius demişlerdir. yani el-kindi,al-kindi,alkindius aynı şey zaten.

bundan 70 yıl önce fizikçilerin "artık temel bilimler bitti, keşfedecek birşey kalmadı" dediği zamanlarda ortaya çıkmış albert einstein, görelilik kuramıyla bilinen fiziği alt üst etmiştir(?)

acaba gerçekten böyle midir? 70 yıl önce mi olmuştur bu sadece. şimdi el kindiye geri dönersek:

el kindi einstein'dan 1100 küsür sene önce görelilik kuramını ortaya atan ilk bilgindir. kendisi "zaman cismin var olma süresidir" diyerek bunu dile getirmiştir. hatta tam olarak yazalım:

"zaman cismin var olma süresidir. zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız değildir. göğe doğru yükselen bir kişi ağacı küçük görür"

diyerek görelilik kuramını ilk defa 800 küsürlü yıllarda ortaya atmıştır.

   sebayu du   01.06.2008 19:39
   #934926
 
reklamı kapat

yazdır