el mer u me a men ehabbe

1.

sevgili peygamberimiz hazreti muhammed'in (sallallahü aleyhi vesellem) bir hadis-i şerifidir. meali şudur: ''kişi sevdiği ile beraberdir.'' ne mükemmel değil mi? daha ne olsun?

imam rabbani hazretlerinin mektubat kitabının 203'üncü mektubunda bu hadii şerife dair bir mektup mevcut. paylaşıyorum...

bu mektûb, molla hüseyne yazılmısdır. allah yolunda olanların yanında
bulunmagı övmekdedir:
allahü teâlâ, hâllerinizi güzel eylesin. ıslerinizi fâideli eylesin! maksadlarınızı ıslâh eylesin! serefli mektûbunuz geldi. sevgilerinizi bildirdigi için bizleri çok sevindirdi. allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan sevginizi artdırsın! onlara baglılık arzûsunu, ömrünüzün sermâyesi yapsın! hadîs-i serîfde, (el-mer’ü me’a men ehabbe) buyuruldu ki, (kisi, sevdigi ile berâberdir) demekdir. bu büyükleri seven, onlarla berâber olur. onlarla berâber olan, sakî olmakdan [küfrden ve günâh islemekden] korunmus olur. hadîs-i serîfde buyuruldu ki, (ınsanların yapdıklarını yazan meleklerden baska melekler de vardır. yollarda, sokak baslarında dolasırlar. allahü teâlâyı zikr edenleri ararlar. zikr edenleri bulunca, birbirlerine seslenirler. buraya
geliniz, buraya geliniz derler. kanadları ile, onları sararlar. o kadar çokdurlar ki, göke varırlar. kullarının her isini bilici olan allahü teâlâ, meleklere sorarak: kullarımı nasıl buldunuz, buyurur? yâ rabbî! sana hamd ve senâ ediyorlar ve senin büyüklügünü söylüyorlar ve senin ayblardan ve kusûrlardan temiz oldugunu söylüyorlar, derler. onlar, beni gördüler mi, buyurur? hayır görmediler, derler. görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? dahâ çok hamd ederlerdi ve dahâ çok tesbîh ederlerdi ve dahâ çok tekbîr söylerlerdi, derler. onlar, benden ne istiyorlar, buyurur? yâ rabbî! cennetini istiyorlar, derler. onlar, cenneti gördüler mi, buyurur? görmediler, derler. görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? dahâ çok yalvarırlardı, dahâ
çok isterlerdi. yâ rabbî! bu kulların cehennemden korkuyorlar. sana sıgınıyorlar,
derler. onlar cehennemi gördüler mi, buyurur? hayır görmediler, derler. görselerdi, nasıl olurlardı, buyurur? görselerdi, dahâ çok yalvarırlardı ve ondan kurtulmak yoluna dahâ çok sarılırlardı, derler. allahü teâlâ, meleklere, sâhid olunuz ki, onların hepsini afv eyledim, buyurur. yâ rabbî! o zikr edenlerin yanında, filân kimse zikr etmek için gelmemisdi. dünyâ çıkarı için gelmisdi, derler. onlar benim müsâfirlerimdir. beni zikr edenlerle berâberim. onların yanında bulunanlar da, zarar etmezler, buyurur).

bu hadîs-i serîf ve yukarıda bildirdigimiz (kisi, sevdigi ile berâberdir) hadîs-i serîfi gösteriyorlar ki, bu büyükleri sevenler, bunlarla berâberdirler. bunlarla berâber olanlar, kazançlı olurlar. allahü teâlâ, bizi ve sizleri, bu büyükleri sevenlerden eylesin! sevgili peygamberi, ümmî ve hâsimî olan muhammed “aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihissalâtü vetteslîmât vettehıyyât” hurmetine düâmızı kabûl buyursun! âmîn.
seyh ılahdâdın mektûbunda, kendinizden haber veriyorsunuz. böyle ademler, ya’nî yokluklar, tâliblerde çok görülmekdedir. çok çalısınız. ele geçenlerle doymayınız!

fârisî beyt tercemesi:
çok cilve var, aranan sevgilide,
kavusdum sanma, bir cilve görünce!

bu büyüklerle birlikde bulunmak, en fâideli seylerdendir. allahü teâlâ,
bunların sohbetine kavusdursun!
fârisî beyt tercemesi:
ask serhoslarîle bulun, mey yoksa da, koku geçer.
koku da bulunmaz ammâ, onları görmek de yeter.

gece gündüz karsısında bulundugunuz büyük hazretden aldıgınız yola sarılınız. (allah) mubârek ismini, hiçbirsey düsünmiyerek, kalbinizden geçiriniz! hâzır ve nâzır oldugunu da düsünmeyiniz! sıfatlarından hiçbirini hâtırınıza getirmeyiniz. yüreginizin bulundugu yerde, gönülde (allah) ismini hep bulundurunuz! çok lâzım olan bilgiler, yazmakla anlasılamaz. anlatmak lâzımdır. bulusursak, bildirilir. bulusuncıya kadar, elinize geçenleri yazınız. onları okumak, uzakdan teveccühe sebeb olur. vesselâm.

***
nemâz kalbi temizler, kötülükden men’ eder.
münevver olamazsın, nemâzın kılmadıkça!

***

meali şudur ki efendimü, o halde insan seveceği kimseyi iyi seçmeli ona göre sevmelidir ki, ahiretde sevdiğinin yanında bulunacaktır.

   gencodevrim   17.06.2010 18:11 ~ 18:16
   #2091087
 
reklamı kapat

yazdır