elektroliz

1.

elektroliz, elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemi. bu değişiklik, maddenin elektron vermesinden (yükseltgenme); ya da almasından (indirgenme) kaynaklanır. elektroliz işlemi, elektroliz kabı ya da tankı denen bir aygıt içinde uygulanır. bu aygıt, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin (→elektrolit) içine birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur. elektrotlar bir akım kaynağına bağlandığında meydana gelen gerilim (elektriki alan), iyonları karşıt yüklü elektroda (kutup) doğru hareket ettirir. karşıt kutupta yükünü dengeleyen atom veya moleküller elektrotta çökelir veya elektrolit içindeki moleküllerle yeni reaksiyonlara girer. yeni reaksiyona girme meyli daha fazladır. örneğin sofra tuzu içeren elektrolitte anotta klor açığa çıkarken nötr sodyum atomları su moleküllerini etkiliyerek katottan hidrojen açığa çıkmasına sebeb olurlar ve elekrolitte sodyumhidroksit oluşur.

elektroliz konusundaki 1800 yılında anthony carlisle ve william nicholson, 1807 yılında humphry davy ve 1833 yılında faraday'ın keşifleri ve, 1887 yılında svante arrhenius tarafından geliştirilen iyon teorisi, zamanımızın atom fiziğine temel teşkil etmişlerdir.

kaynak:vikipedi

   themofrak   16.07.2007 09:32
   #546924
 
reklamı kapat

yazdır