elveda gulsari

1.

muhteşem bir cengiz aytmatov romanıdır. kırgızistandaki sovyet dönemini bir atın hikayesiyle anlatmaktadır.

----- spoiler -----

yaşayan en büyük kırgız yazar cengiz aytmatov, 1928'de kırgızistan'ın frunze kentinde doğdu. moskova üniversitesi edebiyat fakültesi'ni bitirdi. doğduğu toprakların insanlarını, onların geleneklerini ve yaşam biçimlerini, sevinçlerini ve acılarını, duygulu olduğu ölçüde gerçekçi bir dille ve evrensel boyutlarda anlattığı roman ve öyküleriyle kısa zamanda tanındı. 1963'te lenin edebiyat ödülü'nü kazanan aytmatov'un yapıtları çeşitli dillere çevrildi ve ona uluslararası ün kazandırdı.
cengiz aytmatov'un tüm yapıtlarını, 4 cilt halinde, mehmet özgül'ün yetkin türkçesiyle rusça aslından tam olarak okurlarımıza kıvançla sunuyoruz.

elveda gülsarı romanı değişen hayat karşısında ilerleyen yaşlarında, bu değişim de kendi emeği de olmasına rağmen bocalayan, değişim adı altında değerlerin söküp atıldığını geç de olsa fark eden bir adamın yaşadıklarını anlatır. bu roman önce rusça yazılmış, sonra kırgızca’ya çevrilmiştir. aytmatov tezli eserlerini önce rusça yazmaya dikkat eder.

tanabay gençliğinde hareketli bir hayat yaşamış, rejimin uygulamalarını hayata geçirebilmek için uğraşmış, iyi niyetli çalışkan bir adamdır. ikinci dünya savaşından dönünce mesleği olan demircilikle uğraşan tanabay, çok sevdiği, saygı duyduğu çora’nın ısrarı üzerine yılkıcılığa (at çobanlığı) başlar. devraldığı sürüde gülsarı isminde eşine ender rastlanacak çok değerli bir taypalma yorga* at vardır. tanabay bu atla bütün yarışlarda birinci gelir. onun adını yörede duyurur. bir gün bu at merkezden çoranın yerine yeni tayin olan sekreterin bineği olamk üzere tanabay’dan istenir. tanabay önceleri direse de vermek zorunda kalır. lakin at her seferinde kaçıp eski sahibini bulmaktadır. sekreterin adamları ata olmadık zulümler uygularlar, ayaklarına demir prangalar vururlar, eziyet ederler. tanabay her şeye rağmen canla başla çalışarak sekreterliğin verdiği görevleri yerine getirmeye çalışır. bir defasında ondan yanına yardımcı gençler alarak koyun sürüleri ile uğraşması istenir. tanabay kabul eder, dağlarda, yaylalarda zor durumlarda kalır, işte burada eskilerin kullandıkları keçe çadırların çobanlık için ne kadar uygun olduğunu anlarken, gençliğinde bu çadırların kullanılmasına gösterdiği muhalefetten dolayı utanır. ona koyunların kuzulayacakları zaman kullanması için tahsis edilen ağıl’ın viran durumda olması, hava şartlarının bozukluğu, yardım için yanına verilen gençlerin işi bırakıp gitmeleri, her seferinde daha fazla ürün isteyen merkez yöneticilerinin sorunlara ilgisiz kalmaları tanabay’ın moralini bozar. o günlerde çora’yla birlikte teftişe gelen müfettişe patlar, ona sadece konuştuklarını problemin çözümüne dair kafa yormadıklarını, hep daha fazla istemekten başka bir şey bilmediklerini söyler. bunları söylerken kullandığı “yeni efendi” sözü onun devrim düşmanlığıyla yaftalanıp yargılanmasına ve partiden atılmasına kadar varacaktır.

aytmatov bu eserinde kırgız köylüsünün dertlerini duyurmaya çalışmış, onlardan hep daha fazlasını isteyen, ama teşekkürü çok gören totaliter zihniyete göndermeler yapmıştır. tanabay’ın yargılandığı mecliste konuşulanlar, katı ideolojik zihniyetin dünyanın her tarafında aynı yapıyı arz ettiğinin kanıtıdır. tanabay’ın kavga ettiği müfettişin orada söyledikleri aslında bildik sözler;

parti üyesi yoldaşlar, izin verirseniz ben durumu biraz açıklamak istiyorum. bazı yoldaşları uyarmak isterim ki, tanabay’ın davranışı basit bir kabadayılıktan öte bir durumdur. bu yoldaşlara şunu söylemek istiyorum. eğer bu bair bir kabadayılıktan ibaret olsaydı, inanın ki onu bu kurula getirmezdim. kabadayılarla başa çıkmak için başka usullerimiz de var. mesele, tanabay’ın beni aşağılaması da değil. ben ilçe parti komitesini temsil ediyorum. böyle olunca da partinin aşağılanmasına izin veremem, bunu görmezlikten duymazlıktan gelemem.

----- spoiler -----

   maximumdrink   21.04.2010 23:37
   #2033477
 
reklamı kapat

yazdır