emir i cin seyh osman efendi

1.

şeyh ahmed yesevî hazretlerinin halîfelerinden. lakabı şerefüddîn olup, babasının adı muhammed'dir. emirci sultan adı ile de anılmaktadır. doğum târihi bilinmemektedir. ancak on ikinci asrın ortalarında doğduğu tahmin olunmaktadır. kaynaklarda ecdâdının veysel karânî hazretlerinin sohbeti ile bereketlendiği ve duâsını aldıkları kaydedilmektedir. 1240 (h.638) yılında yozgat'ın osmanpaşa nâhiyesinde vefât etti.

   alzheimer   07.11.2009 05:04
   #1720670
2.

doğumunda babası kendisine dört büyük halîfeden hazret-i osman'ın adını koydu. tahsil çağına geldiği zaman kendisinin de bağlı bulunduğu büyük velî şeyh ahmed yesevî hazretlerinin yanına gönderdi. küçük osman bundan sonra yesevî hazretlerinin yanından ayrılmadı. dâimâ onun hizmetinde oldu. mübârek sohbetlerinde bulunup dersleriyle yetişti. tasavvuf makamlarında ilerledi. talebelerinin en meşhurları arasında yer aldı. kendisinde daha küçük yaştan hârikulâde haller ve kerâmetler görülmeye başlandı.

   ramiz   29.01.2010 11:45
   #1899364
3.

bir kış günü talebelerine ders vermekte iken, ahmed yesevî hazretlerinin canı tâze üzüm yemek istedi. bulup bulunamayacağını sordu. talebeleri tâze üzüm bulmanın güçlüğünü hattâ mümkün olmadığını bildiklerinden sükût hâlinde kaldıkları sırada küçük osman içeri girdi. elinde tuttuğu bir salkım tâze üzümü hocası ahmed yesevî hazretlerine takdim etti. hayret içerisinde kalan halîfeler çocuğa üzümü nerede bulduğunu sordularsa da, yesevî hazretleri, bu sırrı kendilerinin bilmesi gerekmediğini söyledi.

   eussstas   31.01.2010 14:12
   #1904780
 
reklamı kapat

yazdır