emir sultan

1.

osmanlıların kuruluş devrini yaşamış olan büyük âlim ve evliyâ. yıldırım bâyezîd hanın dâmâdıdır. nesebi (soyu) hazret-i hüseyin'e dayanır. ismi, muhammed bin ali, lakabı şemsüddîndir. 1368 (h.770) târihinde buhârâ'da doğdu. 1430 (h. 833) târihinde bursa'da taûn hastalığından vefât etti. kendi ismiyle anılan câmi yanındaki türbesinde medfûndur. ziyâret edenler mübârek rûhundan feyz almaktadır.

emir sultan, âlim ve ilim menbaı olan buhârâ'da yetişti. mekke-i mükerreme ve medîne-i münevvverede ilim tahsil etti. medîne-i münevvereye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken, bir rüyâ gördü. rüyâsında peygamber efendimiz ile hazret-i ali yan yana oturmuşlardı. yanlarına vardı ve diz çöküp oturdu. hazret-i ali ona; ey oğlum! sana cenâb-ı hak tarafından ceddin muhammed'in (sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetini, takvâ yoluyla öğretmen için rûm iline gitmen işâret olundu. önünde giden nûrdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. mezârın da orada olacak dedi. emir sultan uykudan uyanınca; demek ki takdîr-i ilâhî böyle diyerek yola çıktı. hazret-i ali'nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti. bursa'ya geldiği zaman, önündeki nûrdan üç kandil, pınar başında üç servi civârında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında kayboldular. böylece emir sultan bursa'ya yerleşti.

bursa'da şemseddîn fenârîden ders aldı ve icâzet diploması hocası tarafından yazıldı. başta yıldırım bâyezîd han olmak üzere, bursalıların sevgisini kazandı. sultan yıldırım bâyezîd hanın kızı hundi hâtunla evlendi. sultan yıldırım bâyezîd hana abbâsî halîfesi tarafından sultân-ı iklim-i rûm unvânı verildiğinde, kılıcı pâdişah'a emir sultan kuşattı.

emir sultan, kerâmetler sultânı diye de anılmıştır. zamânındaki osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzûruna gelip, mübârek duâsını alırlardı. onun eliyle kılıç kuşanırlardı. emir sultan hayâtı boyunca din ve vatan için yapılan gazâları teşvik etti. talebelerine bu işlerin kudsiyetini devamlı anlatırdı. vefâtından sonra bile mânevî yardımlarının serhat boylarındaki gâziler tarafından görüldüğü devamlı anlatıla gelmiştir.

emir sultan hazretleri çok gayret göstermesine rağmen, timur-yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. savaş emir sultanın işâret ettiği gibi yıldırım bâyezîd'in aleyhine sonuçlandı.

ledünnî ilme sâhip olan emîr sultan hazretlerinin çok kerâmeti görülmüştür.

bursada yıldırım bâyezîd han tarafından yaptırılan ulu câminin açılışında bulundu.

emîr sultan hazretleri, devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde otururdu. mübârek dudakları devamlı hareket eder ve şu şiiri sık sık söylerdi.

eğer gönlün benimle olursa
yemen'de olsan bile yanımdasın
eğer gönlün benimle değilse
yanımda olsan bile uzaktasın

dinle bak hak ne hoş söyledi
zeburunda dâvûd'a buyurdu
düşman ol önce nefs belâsına
ondan, bana uymakla kurtulasın

gel şimdi sen de düşman ol nefsine
zâyi eyle onu her ne dilerse
sen bu işte atarak riyâyı
kendine rehber kıl evliyâyı

eğer anlarsan budur sana ol
nefsinin şerrinden halâs ol
nefsinin murâdından uzak dur
düşersen eğer şeytana uzak dur
www.dallog.com adresinden alınmıştır.">*

   muselem   29.05.2007 23:09
   #433742
2.

bursa'da bir semt adı, bir mezarlik aynı zamanda.

   neseytannemelek   29.05.2007 23:11
   #433747
3.

buhara'da iken babasının postuna oturmayı reddeder. makam merakı yoktur. gördüğü rüya üzerine medine'ye gider. medine'de seyyidler için ayrılmış bir odaya geçtiğinde yetkililer onu uyarır. fakat emir sultan kendisinin de seyyid olduğunu ifade eder. yetkililer inanmaz. bunun üstüne emir sultan hz. muhammed'e salavat getirir ve selam eder. bunun üzerine ordaki herkes hz. muhammed'in selamı aldığını duyar.
sonrasında yine gördüğü rüya üzerine anadolu'ya gider. bursa'ya yerleşir.
bursa'da çok sevilir. seferde olan yıldırım beyazıt'ın kızıyla evlenir. sefer sonrası bursa'ya gelen yıldırım ile muhabbetleri ilerler. timur'a karşı savaşılmamasını telkin etse de yıldırım onu dinlemez ve savaşı kaybeder.
timur savaş adeti gereği bursa'yı yağmalamak için hareket eder ama emir sultan aracı olur ve bunu engeller.

   ramiz   04.06.2008 17:02
   #937462
 
reklamı kapat

yazdır