enlil

1.

mezopotamya mitolojisi , baş tanrı. rüzgarın tanrısı olan enlil, dünya ile cennet arasındaki gökyüzünün tanrısıydı.

   rikimaru   29.10.2007 11:18
   #697851
2.

(sümer) yeryüzü-tanrı. bel ya da belum adıyla da anılır. baal'le birlikte bütün bu adlar, mezapotamya'nın en büyük tanrısını dile getiren tanrı anlamındadır. enlil, tanrı anum'un oğluydu, zamanla babasının yerine geçerek baştanrı yerine yükseldi. yeryüzüne hakim olan, onu yöneten odur. sümer inançlarında bir tufan meydana getirerek insanları cezalandıran da odur. atmosfer güçlerini de o yönetir; şimşekler fırtınalar, onun buyruğundadır. karısı ninlil ya da belit'le birlikte elam dağlarında oturur. nippur sunağı ona adanmıştır. özellikle sümerler en çok onu saymışlar ve en çok ondan korkmuşlar. ne var ki mezapotamya'nın çok uzun tarihinde tanrılar zamanla yer değiştirmekte, oğullar babalarının yerini almaktadır. belli bir zamanda hangi tanrı sayılıyorsa, bütün tanrıların onun tarafından yaratıldığına inanılmaktadır.

   anathema   19.12.2007 00:22
   #777779
3.

enlil, mezopotamya mitolojisindeki baş tanrı. rüzgarın tanrısı olan enlil, dünya ile cennet arasındaki gökyüzünün tanrısıydı.

tecavüz, sümer efsanesine bile konu olmuş. tanrı enlil, tanrıların başı olduğu halde, evlenmeden önce karısını aldatarak zorla tecavüz ettiği için tanrılar meclisince yeraltı dünyasına sürülmüş.

bu efsaneye ait bazı satırlar şöyle:

nippur'un güzel kızı tanrıça ninlil annesinin önerisi üzerine kendisini tanrı enlil'e göstermek üzere suya girer.
saf suda kız yıkandı.
ninlil nunbirdu kanalının kenarında yürüdü.
büyük dağ baba enlil gördü onu.
bey kıza "gel yatalım" dedi, kız istemedi.
"benim döl yolum çok ufak birleşmeyi bilemez,
dudaklarım çok küçük öpmeyi bilemez"

bunun üzerine enlil, vezirine bir tekne getirtir. kızla teknede gezerken ona tecavüz eder. bu olaya kızan tanrılar meclisi enlil'i yakalayarak şöyle derler:

"enlil ahlaksızın biri defol şehirden" böylece enlil yeraltı dünyasına gönderilir ninlil'de arkasından gider. o arada ay tanrısına gebe kalır. birçok olaydan sonra ancak yeryüzüne çıkarlar.

tecavüz sümer'de suç sayılmış, bekaret önemli görülmüştür.

   witchorexia nervosa   04.01.2008 07:52
   #801087
 
reklamı kapat

yazdır