enstrumantalizm

1.

amerikan düşünürü pragmacı john dewey’in kuramları alet sayan öğretisi... amerikan düşünürü william james’in uygulayıcılığından yola çıkan amerikan düşünür dewey; bilimsel yasa, kuram ve kavramları birer “alet” saymaktadır. başarılı olurlarsa iyi ve gerçektirler, başarılı olmazlarsa kötüdürler ve gerçek değildirler. deneysel mantık adıyla adlandırılan aletçilik, nesnel bilimciliği yadsır. ona göre bilimin, belli bir durumda en elverişli davranışın araştırılmasını sağlamaktan başka hiçbir nesnel gerçekçiliği yoktur. aletçilik nesnelliği öznelliğe indirgediğinden ötürü de öznel düşünceci bir anlayıştır.

   exnihilo   03.01.2007 04:54
   #167123
 
reklamı kapat

yazdır