entelektualizm

1.

genel olarak, zihni, bilginin ve eylemin gerçek ilkesi olarak gören öğreti, zihinsel fenomenlerin duygular ve irade karşısında önce ve üstün olduğunu öne süren felsefe anlayışı; insan zihninin daha soyut ve daha kavramsal bir düzeyde gerçekleşen bilişsel yeti ya da parçasını her alanda temele alan, ön plana çıkaran yaklaşım; varolan her şeyin, en azından ilke olarak fikirlere, yani zi­hinsel gerçeklere indirgenebileceğini savu­nan anlayış; tüm psikolojik olayları fikir, düşünce ve yargılara bağlayan felsefe görüşü.

   blackmorello   06.03.2007 01:26
   #250349
2.

bütün varlıkları anlıksal temele indirgeyen öğretilerin genel adı.iradecilik karşıtı ve özellikle bilgibilimde usçulukla anlamdaş olarak kullanılmıştır.

   ozlem   07.07.2007 07:47
   #527188
 
reklamı kapat

yazdır