entry girerken backspace yerine enter e basmak

1.

sadece bo$luk bıraktırır. sonra geri döner bo$luğu kapatır, ardından silmek istediğin yeri silersin. henüz hiçbir $ey için geç kalınmamı$tır.

   cadi   06.06.2007 01:20
   #450894
2.

<bkz: biri tezini çürütünce girdiği entry.i silip, o ba$lığı tezi çürütenin ba$ına bırakmak>
**

   cadi   06.06.2007 01:25
   #450899
 
reklamı kapat

yazdır